La població estrangera a Barcelona. Gener 2005     Dades bàsiques del món laboral a Barcelona. 2004     Cens de vehicles de la ciutat de Barcelona. 2004     Les activitats econòmiques a Barcelona. 2004
 
El moviment demogràfic de Barcelona. 2004     La població estrangera a Barcelona. Gener 2006     Cens de vehicles de la ciutat de Barcelona. 2005     El moviment demogràfic de Barcelona. 2005
 
Les activitats econòmiques a Barcelona. 2005     La població estrangera a Barcelona. Gener 2007     Dades bàsiques del món laboral a Barcelona. 2006     Cens de vehicles de la ciutat de Barcelona. 2006
 
El moviment demogràfic de Barcelona. 2006     Característiques de la població de Barcelona segons el padró Municipal. Juny 2007     La població estrangera a Barcelona. Gener 2008     Dades bàsiques del món laboral a Barcelona. 2007
 
Cens de vehicles de la ciutat de Barcelona. 2007     El moviment demogràfic de Barcelona. 2007     Característiques de le llars de Barcelona. Juny 2007     Característiques de la població de Barcelona segons el padró Municipal. Juny 2008
 
La població estrangera a Barcelona. Gener 2009     Dades bàsiques del món laboral a Barcelona. 2008     Característiques de le llars de Barcelona. Juny 2008   Cens de vehicles de la ciutat de Barcelona. 2008
 
El moviment demogràfic de Barcelona. 2008   Característiques de la població de Barcelona segons el padró Municipal. Juny 2009   La població estrangera a Barcelona. Gener 2010   Característiques de le llars de Barcelona. Juny 2009
 
Dades bàsiques del món laboral a Barcelona. 2009   Cens de vehicles de la ciutat de Barcelona. 2009   El moviment demogràfic de Barcelona. 2009   Característiques de la població de Barcelona segons el padró Municipal. Juny 2010
 
Característiques de le llars de Barcelona. Juny 2010   La població estrangera a Barcelona. Gener 2011   Dades bàsiques del món laboral a Barcelona. 2010   Cens de vehicles de la ciutat de Barcelona. 2010
 
El moviment demogràfic de Barcelona. 2010   Característiques de le llars de Barcelona. Juny 2011   Característiques de la població de Barcelona segons el padró Municipal. Juny 2011   La població estrangera a Barcelona. Gener 2012
 
Dades bàsiques del món laboral a Barcelona. 2011   Cens de vehicles de la ciutat de Barcelona. 2011   El moviment demogràfic de Barcelona. 2011   Característiques de la població de Barcelona segons el padró Municipal. Juny 2012
 
Característiques de le llars de Barcelona. Juny 2012   La població estrangera a Barcelona. Gener 2013   Dades bàsiques del món laboral a Barcelona. 2012   Cens de vehicles de la ciutat de Barcelona. 2012 
 
El moviment demogràfic de Barcelona. 2012   Característiques de la població de Barcelona segons el padró Municipal. Juny 2013   Característiques de le llars de Barcelona. Juny 2013   La població estrangera a Barcelona. Gener 2014
 
Dades bàsiques del món laboral a Barcelona. 2013   El moviment demogràfic de Barcelona. 2013   Característiques de la població de Barcelona segons el padró Municipal. Juny 2014   Característiques de le llars de Barcelona. Juny 2014
 
La població estrangera a Barcelona. Gener 2015   Dades bàsiques del món laboral a Barcelona. 2014   El moviment demogràfic de Barcelona. 2014   Característiques de la població de Barcelona segons el padró Municipal. Juny 2015
 
Característiques de le llars de Barcelona. Juny 2015   Dades bàsiques del món laboral a Barcelona. 2015   Característiques de la població de Barcelona segons el padró Municipal. Gener 2016   La població estrangera a Barcelona. Gener 2016
 
Característiques dels domicilis de Barcelona segons el padró minicipal. Gener 2016   El moviment demogràfic de Barcelona. 2015   Dades bàsiques del món laboral a Barcelona. 2016   Característiques de la població de Barcelona segons el padró Municipal. Gener 2017
 
La població estrangera a Barcelona. Gener 2017   Característiques dels domicilis de Barcelona segons el padró minicipal. Gener 2017   El moviment demogràfic de Barcelona. 2016   Dades bàsiques del món laboral a Barcelona. 2017
 
Característiques de la població de Barcelona segons el padró Municipal. Gener 2018   La població estrangera a Barcelona. Gener 2018   Característiques dels domicilis de Barcelona segons el padró minicipal. Gener 2018   El moviment demogràfic de Barcelona. 2017
 
Dades bàsiques del món laboral a Barcelona. 2018   Característiques de la població de Barcelona segons el padró Municipal. Gener 2019   La població estrangera a Barcelona. Gener 2019   Característiques dels domicilis de Barcelona segons el padró minicipal. Gener 2019
 
El moviment demogràfic de Barcelona. 2018   Dades bàsiques del món laboral a Barcelona. 2019   Característiques de la població de Barcelona segons el padró Municipal. Gener 2020   La població estrangera a Barcelona. Gener 2020
 
Característiques dels domicilis de Barcelona segons el padró minicipal. Gener 2020   El moviment demogràfic de Barcelona. 2019   Dades bàsiques del món laboral a Barcelona. 2020   Característiques de la població de Barcelona segons el padró Municipal. Gener 2021
 
La població estrangera a Barcelona. Gener 2021   Característiques dels domicilis de Barcelona segons el padró minicipal. Gener 2021   El moviment demogràfic de Barcelona. 2020   Dades bàsiques del món laboral a Barcelona. 2021
 
Característiques de la població de Barcelona segons el padró Municipal. Gener 2022   La població estrangera a Barcelona. Gener 2022   Característiques dels domicilis de Barcelona segons el padró Municipal. Gener 2022   El moviment demogràfic de Barcelona. 2021