Tema   Subtema Darrera dada
disponible
  Data
actualització
 Treball i teixit productiu Atur registrat (Avanç de dades)Novembre 2021 02/12/2021
 Habitatge i mercat immobiliari HipotequesSetembre 202101/12/2021
 Treball i teixit productiu Treballadors afiliats al sistema de Seguretat Social3T 2021 26/11/2021
 Transport i mobilitat Transport públic urbàOctubre 2021 26/11/2021
 Turisme i promoció econòmica Oferta i demanda hotelera a BarcelonaOctubre 202124/11/2021
 Turisme i promoció econòmica Indicadors de rendibilitat hoteleraOctubre 2021 24/11/2021
 Anuari Anuari Estadístic de la Ciutat de BarcelonaAny 202119/11/2021
 Habitatge i mercat immobiliari Construcció d'habitatges3T 2021 19/11/2021
 Transport i mobilitat Al portOctubre 2021 19/11/2021
 Treball i teixit productiu Treballadors afiliats a la S.Social (Avanç mensual)Octubre 2021 15/11/2021
 Habitatge i mercat immobiliari Transmissions patrimonialsSetembre 202115/11/2021
 Transport i mobilitat A l'aeroportOctubre 2021 15/11/2021
 Transport i mobilitat Matriculació de vehiclesOctubre 202115/11/2021
 Economia Índex de Preus al ConsumOctubre 2021 12/11/2021
 Treball i teixit productiu Atur registrat i demandes d'ocupacióOctubre 202110/11/2021
 Treball i teixit productiu Contractació laboralOctubre 202110/11/2021
 Treball i teixit productiu Societats mercantilsSetembre 202110/11/2021
 Treball i teixit productiu Enquesta de Població Activa a Barcelona3T 202105/11/2021
 Economia Consum de subministraments bàsicsOctubre 2021 05/11/2021
 Transport i mobilitat Transport públic i ferrocarrilSetembre 2021 05/11/2021
 Transport i mobilitat Transport públic urbàSetembre 2021 27/10/2021
 Habitatge i mercat immobiliari HipotequesAgost 202127/10/2021
 Turisme i promoció econòmica Oferta i demanda hotelera a BarcelonaSetembre 202126/10/2021
 Turisme i promoció econòmica Indicadors de rendibilitat hoteleraSetembre 2021 26/10/2021
 Transport i mobilitat Al portSetembre 2021 19/10/2021
 Economia Índex de Preus al ConsumSetembre 2021 15/10/2021
 Transport i mobilitat Matriculació de vehiclesSetembre 202115/10/2021
 Treball i teixit productiu Treballadors afiliats a la S.Social (Avanç mensual)Setembre 2021 14/10/2021
 Economia Borsa de Barcelona3T 2021 14/10/2021
 Transport i mobilitat A l'aeroportSetembre 2021 14/10/2021
 Població i demografia Característiques de la poblacióAny 2021 08/10/2021
 Població i demografia Característiques dels domicilisAny 2021 08/10/2021
 Població i demografia El moviment demogràfic de BarcelonaAny 2020 08/10/2021
 Població i demografia Característiques de la poblacióAny 2021 08/10/2021
 Població i demografia Característiques de les llarsAny 2021 08/10/2021
 Població i demografia La població estrangera a BarcelonaAny 2021 08/10/2021
 Població i demografia El moviment demogràfic de BarcelonaAny 2020 08/10/2021
 Treball i teixit productiu Dades bàsiques del món laboral a BarcelonaAny 2020 08/10/2021
 Habitatge i mercat immobiliari Transmissions patrimonialsAgost 202108/10/2021
 Treball i teixit productiu Societats mercantilsAgost 202108/10/2021
 Treball i teixit productiu Atur registrat i demandes d'ocupacióSetembre 202107/10/2021
 Economia Consum de subministraments bàsicsSetembre 2021 07/10/2021
 Societat i condicions de vida Enquesta de pressupostos familiarsAny 2020 07/10/2021
 Treball i teixit productiu Atur registrat (Avanç de dades)Setembre 2021 05/10/2021
 Treball i teixit productiu Contractació laboralSetembre 202105/10/2021
 Habitatge i mercat immobiliari Habitatges de segona mà. Venda3T 2021 04/10/2021
 Transport i mobilitat Transport públic urbàAgost 2021 04/10/2021
 Economia Producte interior brut2T 202130/09/2021
 Habitatge i mercat immobiliari Construcció d'habitatges2T 2021 29/09/2021
 Habitatge i mercat immobiliari Compravendes d'habitatge registrades2T 2021 29/09/2021
 Habitatge i mercat immobiliari Habitatges. Lloguer2T 2021 29/09/2021
 Habitatge i mercat immobiliari Contractes d'accés a l'habitatge2T 2021 29/09/2021
 Habitatge i mercat immobiliari HipotequesJuliol 202128/09/2021
 Habitatge i mercat immobiliari Transmissions patrimonialsJuliol 202128/09/2021
 Economia Consum de subministraments bàsicsAgost 2021 27/09/2021
 Economia Índex de Preus al ConsumAgost 2021 27/09/2021
 Turisme i promoció econòmica Oferta i demanda hotelera a BarcelonaAgost 202127/09/2021
 Turisme i promoció econòmica Indicadors de rendibilitat hoteleraAgost 2021 27/09/2021
 Treball i teixit productiu Treballadors afiliats a la S.Social (Avanç mensual)Agost 2021 20/09/2021
 Transport i mobilitat A l'aeroportAgost 2021 20/09/2021
 Transport i mobilitat Al portAgost 2021 20/09/2021
 Transport i mobilitat Matriculació de vehiclesAgost 202120/09/2021
 Treball i teixit productiu Societats mercantilsJuliol 202110/09/2021
 Treball i teixit productiu Atur registrat i demandes d'ocupacióAgost 202108/09/2021
 Economia Enquesta de Clima Empresarial a l'AMB2T 2021 08/09/2021
 Treball i teixit productiu Contractació laboralAgost 202106/09/2021
 Treball i teixit productiu Treballadors afiliats a la S.Social (Avanç mensual)Juliol 2021 03/09/2021
 Treball i teixit productiu Atur registrat (Avanç de dades)Agost 2021 03/09/2021
 Transport i mobilitat Matriculació de vehiclesJuliol 202103/09/2021
 Treball i teixit productiu Atur registrat i demandes d'ocupacióJuliol 202103/09/2021
 Treball i teixit productiu Contractació laboralJuliol 202103/09/2021
 Treball i teixit productiu Societats mercantilsJuny 202103/09/2021
 Habitatge i mercat immobiliari HipotequesJuny 202103/09/2021
 Habitatge i mercat immobiliari Transmissions patrimonialsJuny 202103/09/2021
 Transport i mobilitat A l'aeroportJuliol 2021 03/09/2021
 Transport i mobilitat Al portJuliol 2021 03/09/2021
 Transport i mobilitat Transport públic urbàJuliol 2021 03/09/2021
 Economia Índex de Preus al ConsumJuliol 2021 26/08/2021
 Turisme i promoció econòmica Oferta i demanda hotelera a BarcelonaJuliol 202126/08/2021
 Turisme i promoció econòmica Indicadors de rendibilitat hoteleraJuliol 2021 26/08/2021
 Economia Consum de subministraments bàsicsJuliol 2021 09/08/2021
 Treball i teixit productiu Enquesta de Població Activa a Barcelona2T 202130/07/2021
 Treball i teixit productiu Treballadors afiliats a la S.Social (Avanç mensual)Juny 2021 28/07/2021
 Habitatge i mercat immobiliari HipotequesMaig 202128/07/2021
 Societat i condicions de vida Població reclusa1S 2021 28/07/2021
 Societat i condicions de vida Pensions contributivesAny 2019 28/07/2021
 Societat i condicions de vida Pensions no contributivesAny 2019 28/07/2021
 Transport i mobilitat Transport públic urbàJuny 2021 28/07/2021
 Transport i mobilitat Transport públic i ferrocarrilJuny 2021 28/07/2021
 Turisme i promoció econòmica Oferta i demanda hotelera a BarcelonaJuny 202128/07/2021
 Turisme i promoció econòmica Indicadors de rendibilitat hoteleraJuny 2021 28/07/2021
 Economia Índex de Preus al ConsumJuny 2021 26/07/2021
 Habitatge i mercat immobiliari Transmissions patrimonialsMaig 202126/07/2021
 Transport i mobilitat A l'aeroportJuny 2021 26/07/2021
 Transport i mobilitat Al portJuny 2021 26/07/2021
 Treball i teixit productiu Atur registrat i demandes d'ocupacióJuny 202109/07/2021
 Economia Índex de Confiança del Consumidor1S 202109/07/2021
 Economia Consum de subministraments bàsicsJuny 2021 09/07/2021
 Treball i teixit productiu Societats mercantilsMaig 202108/07/2021
 Economia Producte interior brut1T 202106/07/2021
 Treball i teixit productiu Atur registrat (Avanç de dades)Juny 2021 06/07/2021
 Treball i teixit productiu Contractació laboralJuny 202105/07/2021
 Economia Renda disponible de les llarsAny 201805/07/2021
 Habitatge i mercat immobiliari Habitatges de segona mà. VendaAny 2021 02/07/2021
 Economia Borsa de Barcelona2T 2021 02/07/2021
 Habitatge i mercat immobiliari Dades cadastrals de BarcelonaAny 202129/06/2021
 Transport i mobilitat Transport públic urbàMaig 2021 29/06/2021
 Habitatge i mercat immobiliari HipotequesAbril 202128/06/2021
 Turisme i promoció econòmica Oferta i demanda hotelera a BarcelonaMaig 2021 23/06/2021
 Turisme i promoció econòmica Indicadors de rendibilitat hoteleraMaig 202123/06/2021
 Transport i mobilitat Transport públic i ferrocarrilMaig 2021 23/06/2021
 Societat i condicions de vida Índex socioeconòmic territorial (IST)Any 2018 22/06/2021
 Transport i mobilitat Mercaderies (t) al portMaig 2021 21/06/2021
 Transport i mobilitat Matriculació de turismesMaig 202116/06/2021
 Treball i teixit productiu Treballadors afiliats a la S.Social (Avanç mensual)Maig 2021 15/06/2021
 Habitatge i mercat immobiliari Habitatges inciats obra novaAny 2021 15/06/2021
 Habitatge i mercat immobiliari Compravendes d'habitatges registrades. Preu €/m2Any 2021 15/06/2021
 Habitatge i mercat immobiliari Preu lloguer habitatges (€/m2 mes)Any 2021 15/06/2021
 Habitatge i mercat immobiliari Contractes d'accés a l'habitatgeAny 2021 15/06/2021
 Transport i mobilitat Passatgers a l'aeroportMaig 2021 15/06/2021
 Treball i teixit productiu Societats mercantils constituïdesAbril 202111/06/2021
 Habitatge i mercat immobiliari Transmissions d'habitatgesAbril 202111/06/2021
 Economia IPC. Barcelona provínciaMaig 2021 11/06/2021
 Economia Consum d'aigua (milers m3)Maig 2021 10/06/2021
 Treball i teixit productiu Atur registratMaig 202109/06/2021
 Treball i teixit productiu Contractes de treballMaig 202109/06/2021
 Treball i teixit productiu Atur registrat (Avanç mensual)Maig 2021 03/06/2021
 Economia Situació marxa dels negocis1T 2021 01/06/2021
 Economia Consum electricitat baixa tensió (MWh)Maig 2021 01/06/2021
 Transport i mobilitat Nombre de desplaçamentsAny 2020 01/06/2021
 Habitatge i mercat immobiliari Hipoteques d'habitatgesMarç 202127/05/2021
 Transport i mobilitat Passatgers al MetroAbril 2021 27/05/2021
 Turisme i promoció econòmica Oferta i demanda hotelera a BarcelonaAbril 2021 25/05/2021
 Transport i mobilitat Servei Urbà de Barcelona. Viatges FGCAbril 2021 20/05/2021
 Transport i mobilitat Nombre de turismesAny 202019/05/2021
 Transport i mobilitat Matriculació de turismesAbril 202117/05/2021
 Economia IPC. Barcelona provínciaAbril 2021 14/05/2021
 Habitatge i mercat immobiliari Transmissions d'habitatgesMarç 202114/05/2021
 Transport i mobilitat Mercaderies (t) al portAbril 2021 14/05/2021
 Transport i mobilitat Passatgers a l'aeroportAbril 2021 13/05/2021
 Treball i teixit productiu Treballadors afiliats a la S.Social (Avanç mensual)Abril 2021 13/05/2021
 Treball i teixit productiu Societats mercantils constituïdesMarç 202113/05/2021
 Treball i teixit productiu Atur registratAbril 202110/05/2021
 Economia Renda neta mitjana per persona (€/2018)Any 201810/05/2021
 Economia Consum d'aigua (milers m3)Abril 2021 10/05/2021
 Treball i teixit productiu Atur registrat (Avanç mensual)Abril 2021 06/05/2021
 Treball i teixit productiu Contractes de treballAbril 202106/05/2021
 Població i demografia Població resident a l'estrangerAny 202104/05/2021
 Treball i teixit productiu Taxa d'atur1T 202104/05/2021
 Economia Consum electricitat baixa tensió (MWh)Abril 2021 04/05/2021
 Habitatge i mercat immobiliari Hipoteques d'habitatgesFebrer 202103/05/2021
 Transport i mobilitat Passatgers al MetroMarç 2021 03/05/2021
 Habitatge i mercat immobiliari Transmissions d'habitatgesFebrer 202126/04/2021
 Turisme i promoció econòmica Oferta i demanda hotelera a BarcelonaMarç 2021 26/04/2021
 Treball i teixit productiu Treballadors afiliats a la S.Social (Avanç mensual)Març 2021 25/04/2021
 Economia Volum efectiu negociat (milions euros)1T 2021 25/04/2021
 Economia IPC. Barcelona provínciaMarç 2021 25/04/2021
 Transport i mobilitat Mercaderies (t) al portMarç 2021 25/04/2021
 Transport i mobilitat Matriculació de turismesMarç 202125/04/2021