Tema   Subtema Darrera dada
disponible
  Data
actualització
 Treball i teixit productiu Atur registrat i demandes d'ocupacióJuny 202109/07/2021
 Economia Índex de Confiança del Consumidor1S 202109/07/2021
 Economia Consum de subministraments bàsicsJuny 2021 09/07/2021
 Treball i teixit productiu Societats mercantilsMaig 202108/07/2021
 Economia Producte interior brut1T 202106/07/2021
 Treball i teixit productiu Atur registrat (Avanç de dades)Juny 2021 06/07/2021
 Treball i teixit productiu Contractació laboralJuny 202105/07/2021
 Economia Renda disponible de les llarsAny 201805/07/2021
 Habitatge i mercat immobiliari Habitatges de segona mà. VendaAny 2021 02/07/2021
 Economia Borsa de Barcelona2T 2021 02/07/2021
 Habitatge i mercat immobiliari Dades cadastrals de BarcelonaAny 202129/06/2021
 Transport i mobilitat Transport públic urbàMaig 2021 29/06/2021
 Habitatge i mercat immobiliari HipotequesAbril 202128/06/2021
 Turisme i promoció econòmica Oferta i demanda hotelera a BarcelonaMaig 2021 23/06/2021
 Turisme i promoció econòmica Indicadors de rendibilitat hoteleraMaig 202123/06/2021
 Transport i mobilitat Transport públic i ferrocarrilMaig 2021 23/06/2021
 Societat i condicions de vida Índex socioeconòmic territorial (IST)Any 2018 22/06/2021
 Transport i mobilitat Mercaderies (t) al portMaig 2021 21/06/2021
 Transport i mobilitat Matriculació de turismesMaig 202116/06/2021
 Treball i teixit productiu Treballadors afiliats a la S.Social (Avanç mensual)Maig 2021 15/06/2021
 Habitatge i mercat immobiliari Habitatges inciats obra novaAny 2021 15/06/2021
 Habitatge i mercat immobiliari Compravendes d'habitatges registrades. Preu €/m2Any 2021 15/06/2021
 Habitatge i mercat immobiliari Preu lloguer habitatges (€/m2 mes)Any 2021 15/06/2021
 Habitatge i mercat immobiliari Contractes d'accés a l'habitatgeAny 2021 15/06/2021
 Transport i mobilitat Passatgers a l'aeroportMaig 2021 15/06/2021
 Treball i teixit productiu Societats mercantils constituïdesAbril 202111/06/2021
 Habitatge i mercat immobiliari Transmissions d'habitatgesAbril 202111/06/2021
 Economia IPC. Barcelona provínciaMaig 2021 11/06/2021
 Economia Consum d'aigua (milers m3)Maig 2021 10/06/2021
 Treball i teixit productiu Atur registratMaig 202109/06/2021
 Treball i teixit productiu Contractes de treballMaig 202109/06/2021
 Treball i teixit productiu Atur registrat (Avanç mensual)Maig 2021 03/06/2021
 Economia Situació marxa dels negocis1T 2021 01/06/2021
 Economia Consum electricitat baixa tensió (MWh)Maig 2021 01/06/2021
 Transport i mobilitat Nombre de desplaçamentsAny 2020 01/06/2021
 Habitatge i mercat immobiliari Hipoteques d'habitatgesMarç 202127/05/2021
 Transport i mobilitat Passatgers al MetroAbril 2021 27/05/2021
 Turisme i promoció econòmica Oferta i demanda hotelera a BarcelonaAbril 2021 25/05/2021
 Transport i mobilitat Servei Urbà de Barcelona. Viatges FGCAbril 2021 20/05/2021
 Transport i mobilitat Nombre de turismesAny 202019/05/2021
 Transport i mobilitat Matriculació de turismesAbril 202117/05/2021
 Economia IPC. Barcelona provínciaAbril 2021 14/05/2021
 Habitatge i mercat immobiliari Transmissions d'habitatgesMarç 202114/05/2021
 Transport i mobilitat Mercaderies (t) al portAbril 2021 14/05/2021
 Transport i mobilitat Passatgers a l'aeroportAbril 2021 13/05/2021
 Treball i teixit productiu Treballadors afiliats a la S.Social (Avanç mensual)Abril 2021 13/05/2021
 Treball i teixit productiu Societats mercantils constituïdesMarç 202113/05/2021
 Treball i teixit productiu Atur registratAbril 202110/05/2021
 Economia Renda neta mitjana per persona (€/2018)Any 201810/05/2021
 Economia Consum d'aigua (milers m3)Abril 2021 10/05/2021
 Treball i teixit productiu Atur registrat (Avanç mensual)Abril 2021 06/05/2021
 Treball i teixit productiu Contractes de treballAbril 202106/05/2021
 Població i demografia Població resident a l'estrangerAny 202104/05/2021
 Treball i teixit productiu Taxa d'atur1T 202104/05/2021
 Economia Consum electricitat baixa tensió (MWh)Abril 2021 04/05/2021
 Habitatge i mercat immobiliari Hipoteques d'habitatgesFebrer 202103/05/2021
 Transport i mobilitat Passatgers al MetroMarç 2021 03/05/2021
 Habitatge i mercat immobiliari Transmissions d'habitatgesFebrer 202126/04/2021
 Turisme i promoció econòmica Oferta i demanda hotelera a BarcelonaMarç 2021 26/04/2021
 Treball i teixit productiu Treballadors afiliats a la S.Social (Avanç mensual)Març 2021 25/04/2021
 Economia Volum efectiu negociat (milions euros)1T 2021 25/04/2021
 Economia IPC. Barcelona provínciaMarç 2021 25/04/2021
 Transport i mobilitat Mercaderies (t) al portMarç 2021 25/04/2021
 Transport i mobilitat Matriculació de turismesMarç 202125/04/2021