You are here

Les transformacions urbanes d'aquest territori (de caràcter predominant agrícola fins al s. XVIII) en especial les de la història més recent, fan d’aquest barri un espai on la memòria de les persones que les han viscut tingui un paper fonamental que cal conservar.

A la Marina tenim l’oportunitat de conèixer de manera més directa, a través dels seus protagonistes, com era el barri de Can Tunis i les seves platges, la construcció del port, el tren de la potassa, la construcció i la vida a les cases Barates d’Eduard Aunós, Can Clos, el Polvorí, la Vinya, les casetes de la RENFE, etc. També s’ha de destacar la importància dels moviments obrers i les lluites veïnals que han fet possible superar les greus mancances i promoure millores al barri.

Cal fomentar la transmissió d’aquest bagatge històric i coneixement a les noves generacions i als nous residents, amb activitats adreçades a aconseguir-ho.

 

Les línies d’actuació són les següents:

  • Cultura i memòria popular: Accions de posada en valor del patrimoni material i immaterial, com la memòria agroecològica, les lluites obreres, etc. Intervencions adreçades a reforçar el sentiment de pertinença i l’orgull de barri.
  • Fomentar accions que facilitin el coneixement i reconeixement entre els «nous veïns» i els veïns actuals: Promoure la Sala Maremar (Escola Bàrkeno) com a espai de referència per a activitats culturals.
  • Reforçar els programes i actuacions del Pla de Barris de la Marina: Fomentar la descoberta dels barris, els programes de memòria intergeneracional, i la recuperació de l’arxiu en coordinació amb entitats i actors comunitaris.
  • Fomentar accions que afavoreixin la interacció entre el veïnat, actual i futur, i les persones que hi treballen mitjançant itineraris de descoberta del barri, promoció de la participació, activitats conjuntes en el marc del calendari festiu, etc.