You are here

El Programa de Regeneració Urbana de Barcelona (PRUB) és una estratègia global, unitària i multidisciplinària d’actuacions que afecten tant edificis com teixits urbans, quan existeixin situacions d’insuficiència o degradació dels requisits bàsics de funcionalitat, seguretat i habitabilitat de les edificacions, i tenen caràcter integrat en articular-hi mesures socials, ambientals i econòmiques.

L’Ajuntament de Barcelona vol aconseguir un desenvolupament urbà que transcendeixi les consideracions habituals de la rehabilitació integral en donar solucions específiques per promoure la inclusió, l’ús eficient dels recursos, la mitigació i l’adaptació del canvi climàtic i la resiliència.

Podeu consultar els documents relatius a la identificació dels àmbits establerts i diagnosi de les vulnerabilitats específiques per aquest conjunts d'acord amb el marc del Programa de regeneració urbana a la documentació relacionada en aquesta pàgina.

 

Qui ho fa

L’Institut Municipal d’Urbanisme, d'acord amb els seus estatuts, gestiona tant l’execució i coordinació del programa com la comunicació amb els potencials beneficiaris, en coordinació amb altres ens de l’Ajuntament.

El programa de regeneració urbana forma part de l’estratègia de desenvolupament urbà, sostenible i integrat (EDUSI) Eix Besòs, i està cofinançada amb fons europeus FEDER.

Podeu veure la sessió “Repte urbà de regeneració d'edificis d'habitatges amb sistemes innovadors sostenibles” celebrada el passat 22 de novembre de 2022 en aquest vídeo

 

Objectius estratègics del programa

Implementació del programa

Àmbits territorials d’actuació

 

 

Més informació

Oficina de Regeneració Urbana del Besòs i el Maresme
Centre Cívic del Besòs i el Maresme
Rambla de Prim, 87-89 / Tel. 932 564 935
Horari d'atenció al públic: Dimarts i dijous, de 16.00 a 19.00 h

Oficina de Regeneració Urbana de Trinitat Vella
Centre Cívic Trinitat Vella
Carrer Foradada, 36  / Tel. 93 345 70 16
Horari d'atenció al públic: Dimecres de 9.00 a 15.00 h i dijous de 15.00 a 21.00h

e-mail: inforegeneraciourbana@bcn.cat

Documentació relacionada