You are here

El Programa de Regeneració Urbana de Barcelona (PRUB) és una estratègia global, unitària i multidisciplinària d’actuacions que afecten tant edificis com teixits urbans, quan existeixin situacions d’insuficiència o degradació dels requisits bàsics de funcionalitat, seguretat i habitabilitat de les edificacions, i tenen caràcter integrat en articular-hi mesures socials, ambientals i econòmiques.

L’Ajuntament de Barcelona vol aconseguir un desenvolupament urbà que transcendeixi les consideracions habituals de la rehabilitació integral en donar solucions específiques per promoure la inclusió, l’ús eficient dels recursos, la mitigació i l’adaptació del canvi climàtic i la resiliència.

 

Qui ho fa

L’Institut Municipal d’Urbanisme, d'acord amb els seus estatuts, gestiona tant l’execució i coordinació del programa com la comunicació amb els potencials beneficiaris, en coordinació amb altres ens de l’Ajuntament.

El programa de regeneració urbana forma part de l’estratègia de desenvolupament urbà, sostenible i integrat (EDUSI) Eix Besòs, i està cofinançada amb fons europeus FEDER.

Podeu veure la sessió “Repte urbà de regeneració d'edificis d'habitatges amb sistemes innovadors sostenibles” celebrada el 22 de novembre de 2022 en aquest vídeo

 

Objectius estratègics del programa

Implementació del programa

Àmbits territorials d’actuació

 

 

Càtedra de Regeneració Urbana

L’IMU patrocina la 'Càtedra de Regeneració Urbana' de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB), centrada en la formació, la recerca, la transferència de coneixement i la divulgació científica en l’àmbit de la regeneració urbana.

Els projectes i les experiències dels dos primers cursos de la 'Càtedra' s’han recopilat en aquestes publicacions, què posem a la vostra disposició: 01 Ciutat Meridiana, 02 Ciutat Meridiana.

Més informació

Oficina tècnica de Regeneració Urbana
Institut Municipal d’Urbanisme
Carrer Bolívia, 250 / Tel. 932 914 600
Horari d’atenció al públic: amb cita prèvia

Oficina de Regeneració Urbana del Besòs i el Maresme
Centre Cívic del Besòs i el Maresme
Rambla de Prim, 87-89 / Tel. 932 564 935
Atenció al públic: dimarts i dijous, de 16.00 a 19.00 h

Oficina de Regeneració Urbana de Trinitat Vella
Centre Cívic Trinitat Vella
Carrer Foradada, 36  / Tel. 93 345 70 16
Atenció al públic: dimecres de 9.00 a 15.00 h i dijous de 15.00 a 21.00h

Oficina de Regeneració Urbana dels Entorns dels Jardins Massana
Centre Cultural Can Clariana
Carrer Felip II, 222  / Tel. 937 637 299
Atenció al públic: dilluns de 10.00 a 14.00 h i de 16.00 a 19.00 h

Oficina de Regeneració Urbana de la Pau
Centre de Barri la Pau
C/ de Pere Vergés, 1,  2a/ Tel. 93.278.29.36
Atenció al públic: dimecres de 9.00 a 14.00 h i de 16.00 a 19.00 h. Dijous de 09.00 a 14.00 h 

e-mail: inforegeneraciourbana@bcn.cat

Documentació relacionada