You are here

En aquest barri, situat entre la Fira 2 de Barcelona, el passeig de la Zona Franca, la Ronda del Litoral i la muntanya de Montjuïc, s’hi va dissenyar una gran operació de transformació urbana, que es va iniciar el juny del 2006. En el 2019 s’ha aprovat una nova modificació del planejament, fruit de la qual tenim un nou Pla Especial d’Infraestructures, aquests elements donaran un nou impuls al desenvolupament d’aquest àmbit.

El projecte general dotarà la ciutat de Barcelona d’un nou barri residencial de gran transcendència, amb 75 ha de superfície (equivalents a 40 illes de l’Eixample), un potencial d’11.865 habitatges i 315.420 m2 de sostre destinat a activitats terciàries. Es farà creant un equilibri entre habitatge social (47,5%) i lliure (52,5%), l’ús de tecnologies sostenibles per donar serveis de calor i fred, així com en el tractament d’aigües, i l’equilibri de zones verdes i espai públic. Tots aquests aspectes componen el Pla Especial d’Infraestructures (PEI), desenvolupat i executat pels serveis tècnics de l’IMU.

Una macrotransformació per etapes

El conjunt de la transformació es porta a terme mitjançant la gestió urbanística independent dels 14 sectors que conformen en nou barri, coordinats per l'Ajuntament de Barcelona.

Els treballs van començar al sector 10, àmbit central de l’actuació, per tal de dotar-lo d’una nova xarxa viària i generar els primers solars per construir-hi habitatge protegit (ja s’han acabat els primers 100 habitatges).

Les obres d’urbanització del sector 8 ja estan en marxa i properament començarà la construcció de les promocions d'habitatge social.

Els altres sectors que han tingut avenços en el seu desenvolupament aquest darrer any són el 1, 3 i 14.