You are here

Aquest àmbit, comprès entre els carrers de la Metal·lúrgia, del Foc, del Cisell i de la Mare de Déu de Port, es transformarà en el nou model de barri residencial i comercial a Barcelona.

Amb un potencial de 30.000 habitants, ocuparà gairebé 80 hectàrees de terrenys (equivalent a 40 illes de l’Eixample).  L'accessibilitat quedarà garantida mitjançant la nova línia 9 del metro i el passeig de la Zona Franca, a més de la construcció d’un gran parc central d’unes 2 hectàrees com a centre integrador dels espais públics.

Suposarà la creació d’1.184.657 m2 de sostre, amb un potencial de 10.800 habitatges, el 48% dels quals seran protegits i el 52%, lliures. A part, hi haurà uns 1.000 habitatges dotacionals.

Una macrotransformació per etapes

Per tal de portar a terme els objectius del Pla, es treballa de manera coordinada i equilibrada mitjançant la divisió del territori en sectors (14 en total).

Els treballs van començar al sector 10, àmbit central de l’actuació, per tal de dotar-lo d’una nova xarxa viària i generar els primers solars per construir-hi habitatge protegit (ja s’han acabat els primers 100 habitatges).

Així mateix, ja s’han iniciat les obres d’urbanització del sector 8.

L’Institut Municipal d’Urbanisme (IMU) és l’entitat encarregada d’alliberar el sòl i condicionar-lo per a les noves edificacions, així com de desenvolupar el Pla especial d'infraestructures (PEI) d’aquest nou barri.

Al Pla especial d’infraestructures del barri (PEI) es concreta i planifica la renovació tant de les infraestructures com de l’espai públic per desenvolupar-hi uns serveis d’alt nivell adequats a les noves demandes.