• La Marina del Prat Vermell, una important dinàmica urbanística per a la creació d’un nou barri

    L’Institut Municipal d’Urbanisme s’encarrega d’alliberar el sòl, així com de desenvolupar el Pla Especial d'Infraestructures d’aquest nou territori.

    Vull saber més   

Les funcions de l'IMU

Gestió Urbanística

+

Urbanització

+

Regeneració urbana

+

Coordinació de projectes

+

INSTITUT MUNICIPAL
D'URBANISME
DE BARCELONA

Memòria Anual 2019

Veure Versió per imprimir

Projectes destacats

Gestionem l’adequació de solars i fem les obres d’urbanització, amb l'objectiu d’integrar aquest àmbit amb el seu entorn, i dotar d’espais amb zones verdes als nous habitatges i als nous equipaments.

Desenvolupem aquest Pla dotant al 22@ de la infraestructura necessària que requereix la nova activitat d’innovació tecnològica i residencial d’aquesta àrea del Poblenou, mitjançant nous projectes i obres d’urbanització.

Posem a disposició el sòl per a incrementar el parc d’habitatges socials al sector i els nous espais verds, que comptaran amb la participació veïnal, impulsada pel Govern Municipal, per al seu desenvolupament.

Alliberem el sòl, gestionant els reallotjaments i executant els enderrocs dels antics edificis d’habitatges, dins d’aquest procés de remodelació i urbanització, que millora les condicions de vida dels veïns del barri.

Gestió urbanística i obres