• MEMÒRIA 2022

  Ja està disponible la memòria anual, on es recull la feina de gestió i execució realitzada per l’Institut Municipal d’Urbanisme aquest darrer any.

  Descarregar Memòria 2022

   
 • La Marina del Prat Vermell, un projecte estratègic de transformació integral d’aquest nou barri.

  L’Institut Municipal d’Urbanisme impulsa el desenvolupament urbanístic i l’execució del nou Pla Especial d'Infraestructures.

  Vull saber més   

 • Programa de Regeneració Urbana de Barcelona

  L’Institut Municipal d’Urbanisme, gestiona l’execució d’aquest programa que transcendeix les consideracions habituals de la rehabilitació integral

  Vull saber més

Les funcions de l'IMU

Gestió Urbanística

+

Urbanització

+

Regeneració urbana

+

Coordinació de projectes

+

Projectes destacats

Desenvolupem aquest Pla dotant al 22@ de la infraestructura necessària que requereix la nova activitat d’innovació tecnològica i residencial d’aquesta àrea del Poblenou, mitjançant nous projectes i obres d’urbanització.

Impulsem, mitjançant l’Oficina de la Marina, el desenvolupament urbanístic, social i econòmic de l’àmbit dels barris de la Marina i entorns, amb una gestió integral i amb criteris de sostenibilitat ambiental i qualitat urbana.

Posem a disposició el sòl per a incrementar el parc d’habitatges socials al sector i els nous espais verds, que comptaran amb la participació veïnal, impulsada pel Govern Municipal, per al seu desenvolupament.

Gestionem l’execució d’aquest programa integral per millorar les condicions d’habitabilitat en els barris més vulnerables i aconseguir un desenvolupament urbà més intel·ligent, socialment inclusiu i sostenible.

Gestió urbanística i obres