• MEMÒRIA 2021

    Ja està disponible la memòria anual, on es recull la feina de gestió i execució realitzada per l’Institut Municipal d’Urbanisme aquest darrer any

    Descarregar Memòria 2021

  • La Marina del Prat Vermell, un projecte estratègic de transformació integral d’aquest nou barri.

    L’Institut Municipal d’Urbanisme impulsa el desenvolupament urbanístic i l’execució del nou Pla Especial d'Infraestructures.

    Vull saber més   

Les funcions de l'IMU

Gestió Urbanística

+

Urbanització

+

Regeneració urbana

+

Coordinació de projectes

+

Projectes destacats

Desenvolupem aquest Pla dotant al 22@ de la infraestructura necessària que requereix la nova activitat d’innovació tecnològica i residencial d’aquesta àrea del Poblenou, mitjançant nous projectes i obres d’urbanització.

Gestionem l’adequació de solars i fem les obres d’urbanització, amb l'objectiu d’integrar aquest àmbit amb el seu entorn, i dotar d’espais amb zones verdes als nous habitatges i als nous equipaments.

Posem a disposició el sòl per a incrementar el parc d’habitatges socials al sector i els nous espais verds, que comptaran amb la participació veïnal, impulsada pel Govern Municipal, per al seu desenvolupament.

Gestionem l’execució d’aquest programa integral per millorar les condicions d’habitabilitat en els barris més vulnerables i aconseguir un desenvolupament urbà més intel·ligent, socialment inclusiu i sostenible.

Gestió urbanística i obres