• MEMÒRIA 2021

    Ja està disponible la memòria anual, on es recull la feina de gestió i execució realitzada per l’Institut Municipal d’Urbanisme aquest darrer any

    Descarregar Memòria 2021

  • La Marina del Prat Vermell, un projecte estratègic de transformació integral d’aquest nou barri.

    L’Institut Municipal d’Urbanisme impulsa el desenvolupament urbanístic i l’execució del nou Pla Especial d'Infraestructures.

    Vull saber més   

Les funcions de l'IMU

Gestió Urbanística

+

Urbanització

+

Regeneració urbana

+

Coordinació de projectes

+

Projectes destacats

Desenvolupem aquest Pla dotant al 22@ de la infraestructura necessària que requereix la nova activitat d’innovació tecnològica i residencial d’aquesta àrea del Poblenou, mitjançant nous projectes i obres d’urbanització.

Gestionem l’adequació de solars i fem les obres d’urbanització, amb l'objectiu d’integrar aquest àmbit amb el seu entorn, i dotar d’espais amb zones verdes als nous habitatges i als nous equipaments.

Gestionem l’execució d’aquest programa integral per millorar les condicions d’habitabilitat en els barris més vulnerables i aconseguir un desenvolupament urbà més intel·ligent, socialment inclusiu i sostenible.

L’EDUSI (Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat de l'Ajuntament de Barcelona) és dins el marc del Programa Operatiu FEDER de Creixement Sostenible (POCS) 2014-2020. Té una dotació de 30 milions d’euros per a 10 barris.

Gestió urbanística i obres