You are here

La formació és l’eina més important per millorar l’ocupabilitat de les persones i preparar-les per accedir al món laboral. Moltes de les empreses ubicades al barri compten amb treballadors/es de la zona.

A l’àmbit es troba ubicat l’IES de la Mercè, que és un dels centres de referència de Barcelona pel que fa a la formació professional de grau mitjà i grau superior i programes de formació i inserció al món laboral.

La Fundació Pere Tarrés ubicarà al carrer Motors l’edifici on es podran dur a terme estudis del tercer sector i lleure, i l’Institut de Logística de Barcelona s'instal·larà al Port de Barcelona, completant així l’oferta formativa.

 

Les línies d’actuació són les següents:

  • Educació i formació ocupacional: Fomentar programes d’aprenentatge i servei entre la gent jove del barri. Accions de promoció als centres educatius de les vocacions científic-tecnològiques. Acompanyament per fomentar l’accés als estudis superiors.
  • Reforçar la connexió de la població amb les indústries de base tecnològica ja existents.
  • Promoure la formació ocupacional i l’ocupació del veïnat en àmbits que puguin ser d’interès, amb els programes d’orientació laboral i assessorament en els Dispositius d’Atenció Integral als Barris, promoguts per Barcelona Activa.
  • Aprofitar els actius, en clau d’activació econòmica i/o formació, que es puguin instal·lar per tal de generar sinergies en matèria formativa i ocupacional.