You are here

Els espais públics i els equipaments són elements clau a l’hora de generar un barri socialment cohesionat i amb un teixit comunitari actiu. En aquest sentit, la Marina pretén desenvolupar-se amb una bona xarxa d’equipaments de proximitat, adaptada a les necessitats de les persones i ben integrada amb l’entorn.

La Marina del Prat Vermell passarà d'uns 1.145 habitants a uns 28.000; per aquest motiu, el planejament incorpora un estudi sobre la necessitat dels equipaments per a la població prevista, i una hipòtesi del seu emplaçament. Les propostes d’ubicació es fan en funció de les necessitats de la població prevista, la relació amb altres equipaments o segons el caràcter de centralitat, a més de la disponibilitat temporal dels sòls a mesura que es desenvolupen els sectors.

El barri disposa de diversos equipaments, com són l’IES de la Mercè, els Mossos d’Esquadra, Casa de la Pagesia, la Fundació Esclat i l’Imagina’t. Es preveuen nous equipaments educatius, sanitaris, culturals-religiosos, assistencials, esportius i tècnics-seguretat que es complementen amb els existents; i també la ubicació de serveis tècnics, com ara el dipòsit de retenció de pluvials (anti-DSU) i el punt verd. Entre els nous equipaments que ja s’estan implantant destaca el Centre d’Atenció Integral (CAI de la Marina), que realitza una atenció social amb perspectiva comunitària. S’està treballant en la programació i desenvolupament del centre d’assistència primària, d’un equipament docent, d’una escola bressol, de la biblioteca i de l’equipament esportiu.

 

Les línies d’actuació són les següents:

  • Ubicació dels nous equipaments tenint en compte criteris socials i ambientals.
  • Establir sinergies entre els equipaments existents en el barri i els nous equipaments previstos.
  • Relacionar els equipaments amb la infraestructura verda.
  • Fomentar un teixit comunitari actiu i amb sentiment de pertinença al barri.
  • Posar en valor els equipaments de ciutat existents i els futurs.