You are here

La Marina té l’oportunitat de convertir-se en un pol econòmic de referència per a la ciutat metropolitana. Una gestió activa del desenvolupament de l’àmbit pot ser de vital importància per promoure un teixit econòmic híbrid (amb activitat productiva, tecnològica i d’alt valor afegit, serveis de proximitat, etc.) i fer encaixar nous espais productius per a activitats que requereixen espais accessibles i una certa centralitat a la ciutat, promovent un desenvolupament econòmic i creixement inclusiu i sostenible.

El creixement de població comporta una oportunitat de reactivació econòmica al barri, especialment en relació amb el comerç de proximitat, els serveis i cures de les persones.

Es dona continuïtat a les actuacions ja engegades pel Pla de Barris en temes de promoció econòmica, identificant les necessitats de les empreses per oferir-les respostes de millora de la competitivitat, de cooperació empresarial, sostenibilitat i digitalització.

 

Les línies d’actuació són les següents:

  • Atreure empreses que busquen una bona localització i connectivitat.
  • Manteniment de les activitats de referència ja implantades en l’àmbit, atesa la proximitat a les xarxes de telecomunicacions que arriben al port de Barcelona.
  • Col·laborar amb Are@8 en la millora dels serveis necessaris per atendre els seus treballadors i futures empreses del sector.