You are here

El Pla de reforma de la Colònia Castells (limitada pels carrers d’Entença, del Taquígraf Serra, del Montnegre i de l’Equador) s’està liderant des del districte amb la participació veïnal.

La intervenció comportarà l’alliberament del sòl, la urbanització d’un gran espai lliure central a l’illa delimitada pels carrers de l’Equador, del Montnegre, d’Entença i del Taquígraf Serra, i la creació d’un parc d’habitatges de protecció capaç de reallotjar les famílies afectades pel planejament, alhora que es pretén incrementar el parc d’habitatges protegits a la ciutat.

L’alliberament del sòl es fa d’acord amb les fases definides per l’acord de la Comissió de Govern de setembre de 2016, pel qual es modificava el protocol de col·laboració a la Colònia Castells.

Actualment:

  • Les expropiacions, segons el protocol (fase I i II noves). 
  • Gestió dels acords amb els afectats per traslladar-los als habitatges de reallotjament de l'IMHAB disponibles en l’àmbit de la Colònia Castells.
  • Procés participatiu per a elaborar el projecte d'urbanització del nou Parc de Colònia Castells.