Activitats / Vídeo


Lectors d'imatges: Rearticular allò que és visible. Per a una crítica de les imatges (sessió 2)
Emmanuel Alloa

16.03.2017


Armar les mirades o com (no) llegir les imatges?
Les imatges contemporànies no manquen de visibilitat, sinó que pateixen una falta de llegibilitat. Tot i que estiguem sobrealfabetitzats, encara som incapaços d’estar totalment preparats per desxifrar les noves realitats visuals que determinen, més que mai, les nostres vides. Com rearmar la mirada i fer de la lectura una eina crítica del present? A partir de les reflexions de Bertolt Brecht i Walter Benjamin, però també de l’herència semiòtica i iconològica, es tracta de repensar l’emancipació davant de l’espectacle de les imatges, per inventar noves formes de produir el sentit.