Activitats / Vídeo


Lectors d'imatges: Poetes en film (sessió 2)
Safaa Fathy i María Virginia Jaua - ‘Cinema de poesia i poesia al cinema’

30.03.2017


La tercera modalitat és el film poètic realitzat pel poeta mateix. En aquesta categoria predomina l’escriptura amb imatges de contingut narratiu en els processos de la metàfora i de la metonímia propis de l’escriptura del poema. Tanmateix, les pel·lícules no són poemes portats al cinema. En aquest tipus de film el poeta no escenifica els seus propis poemes o els d’altres, sinó que fa un relat narratiu concebut per ell mateix.