Activitats / Vídeo


Lectors d'imatges: Rearticular allò que és visible. Per a una crítica de les imatges (sessió 1)
Emmanuel Alloa

15.03.2017


El poder de la representació: antropologies de la imatge
Què és representar? Una tradició tenaç considera que les representacions són coses secundàries, que vénen a redoblar el que és real. Tanmateix, la genealogia del concepte permet de recuperar un altre sentit, el de la representació com a intensificació. Fins a quin punt les representacions visuals no són tant una reduplicació del que és real com la seva intensificació? Podem trobar en la “passió antropològica per la imatge” un indici d’una altra manera de concebre el que és viu?, un context de la discussió actual sobre l’antropologia de les imatges, que permet d’obrir noves perspectives sobre la relació entre les formes de vida i la vida de les formes?