Blog

Notícies

Conservació d’una campana de Benín

La campana doble MDMB 12201, de Benín, està formada per dues campanes unides per una vara cilíndrica recoberta per uns trossos de tela de cotó blanca i vermella. És un instrument completament fet de ferro, amb la boca de les campanes de perfil ametllat i amb batall interior. La tela del mànec de les campanes segurament tingui una funció pràctica (per absorbir la suor de les mans i per una subjecció millor) i els seus colors podrien correspondre a la simbologia concreta d’un vodun o de la seva comunitat.

A partir de l’examen organolèptic veiem que presenta pols i brutícia en la seva superfície i acumulacions en el seu interior. Té oxidació del ferro tant de les campanes com del mànec i dels percutors. El mànec està recobert amb una tela de fibra groga i vermella que es troba debilitada i plena de pols.

El procés de restauració s’ha fet de la següent manera:

  • Neteja superficial de la pols i la brutícia dipositada sobre el metall i la tela, amb paletina i aspirador.
  • Neteja mecànica de l'oxidació del metall amb microtorn d'abrasió d'acer.
  • Desgreixat amb White Spirit per treure qualsevol resta de greix sobre la peça per la seva manipulació, aplicat amb pinzell sintètic.
  • Aplicació d'un inhibidor de metalls d'àcid tànic al 3% en alcohol, amb pinzell sintètic a tota la campana.
  • Aplicació d'una capa de protecció de cera microcristal·lina amb pinzell sintètic i un drap de cotó per eliminar l'excedent, sobre tota la campana.
  • Siglat amb paraloid amb Xilè al 20% i wash blanc, amb una capa de protecció de Paraloid i Xilè a sobre.

Podeu veure els resultats amb aquestes imatges de l’abans i el després que permeten observar la feina de conservació que frena i minva el procés d’oxidació.

mdmb012201_id_20141110_002_015_02_0.jpg