Blog

Notícies

Òpera en sis cordes o dues mans

Abans de l’enregistrament sonor industrial la música circulava en forma de còpies i transcripcions. Les melodies d’òpera es van convertir en una font inesgotable de fantasies, simfonies i rapsòdies, obres de format relativament lliure pensades per a instrument sol com el piano o la guitarra. Les transcripcions es van convertir en un gènere en si mateix, amb gran èxit entre els solistes virtuosos a partir del segle XIX i tant improvisades com escrites. El document FA293 de l’Arxiu Històric del Museu és una ‘simfonia’ per a guitarra basada en les melodies més conegudes de l’òpera de Rossini La Cenerentola. La història d'aquest manuscrit passa primer per les mans de Carlos Santías i, més endavant, forma part del Fons Fernando Alonso que ara custodiem a l'arxiu.

En el cas del piano, podem trobar transcripcions de diverses òperes de Rossini en suport de rotlle de pianola, de la fàbrica Victoria (que va estar activa entre els anys 1905 i 1929), com és el cas d'aquesta sinfonia d'El Barbero de Sevilla.