Normativa sobre llibertat religiosa i gestió de la diversitat religiosa