Barcelona Cultura
Skip to main content
Estudi BCQ (David Baena i Toni Casamor) - Premi Ciutat de Barcelona d'Arquitectura 2014

ARQUITECTURA I URBANISME :: 2014

 

EL JURAT, COMPOST JORDI BADIA (PRESDIENT), DAVID BRAVO, GIOVANNA CARNEVALLI, MERITXELL INARAJA I RAMON VILALTA, ACORDA ATORGAR PER MAJORIA EL PREMI:

a la Biblioteca Sant Gervasi – Joan Maragall, a càrrec de l’estudi BCQ (David Baena i Toni Casamor).

 

El jurat valora en aquesta actuació la renúncia a la condició d’edifici per esdevenir espai públic, permetent la preservació dels jardins.

L’obra reflecteix una manera de fer molt pròpia de Barcelona.

És una intervenció que millora les condicions del carrer i facilita la connexió amb el jardí de Vil·la Florida.

L’espai interior es fragmenta creant àmbits d’escala humana d’una mida confortable i molt ben il·luminats, mitjançant patis útils que permeten la privacitat en un lloc públic.

El jurat menciona el nou fenomen que apareix en espais abandonats que en el període d’espera mentrestant no es construeix o en el seu procés d’obra s’ofereixen a la ciutadania mitjançant processos de participació, que permeten una gestió efectiva i implicada del mentrestant. Com per exemple, el cas de Germanetes a l’Eixample esquerre, en el marc del Pla Buits.