Barcelona Cultura
Skip to main content
Enric Rovira - Premi Ciutat de Barcelona de Gastronomia 2014

GASTRONOMIA :: 2014

 

EL JURAT, COMPOST PER CRISTINA JOLONCH (PRESIDENTA), MANEL CASANOVAS, MIQUEL ESPINET, ANTONI MASSANÉS I QUIM VILA, ACORDA ATORGAR PER UNANIMITAT EL PREMI:

 

a Enric Rovira

 

pel seu talent i la seva creativitat aplicats al món de la xocolata. La seva tasca, que aquest 2014 ha destacat en la recerca dels sabors i textures de la xocolata de l’any 1714, el situa com a un dels màxims exponents de la tradició xocolatera a Barcelona, de la qual n’és un reivindicador i un renovador i contribueix a la projecció internacional de la ciutat. El jurat vol destacar l’empremta dels seus originals dissenys que l’han portat a crear un univers dolç molt particular on son presents algunes de les icones de Barcelona, com també el seu afany en col·laborar amb diverses disciplines.