Àsia-Pacífic

Les relacions amb ciutats asiàtiques estan adquirint una importància estratègica

Aquests darrers anys el continent asiàtic, i Xina en particular, ha assolit un paper preponderant en la política i l’economia mundial i es pot parlar d’un cert desplaçament del que fins ara s’havia considerat el nucli central de l’activitat mundial, els països de l’Atlàntic, cap el Pacífic. 

La ciutat ha fet, els darrers anys, una aposta clara per a enfortir les seves relacions amb ciutats d’Àsia. Un dels mecanismes per una millor comprensió d’aquest entorn és, sense dubtes, Casa Àsia, una institució amb la que es treballa activament. 

Els contactes entre Barcelona i les ciutats de l’Àsia són de caràcter essencialment tècnic. Les missions acostumen a fer èmfasi en l’intercanvi comercial, la promoció econòmica, així com també en la gestió urbanística, las sostenibilitat i el desenvolupament de tecnologies per a la millora de la qualitat de vida de la ciutadania.

Relacions bilaterals

Ciutats agermanades amb Barcelona:

Protocols de col·laboració vigents:

Participació en organitzacions internacionals i patronats

Pel que fa a la participació en organitzacions internacionals, cal destacar la nostra presència a Casa Àsia; l’Ajuntament forma part del Patronat de Casa Àsia, juntament amb la Generalitat de Catalunya, el Govern central i l’Ajuntament de Madrid. Es tracta d’un fòrum creat per assolir un millor coneixement d’Àsia i d’enfortir el diàleg amb aquesta àrea geogràfica, en temes com ara l’economia, el medi ambient o la cultura. Mitjançant aquesta institució es persegueix millorar les relacions recíproques. 

La projecció internacional de la ciutat també ha trobat un mecanisme, en aquesta àrea, mitjançant la presència en els patronats de tres fundacions vinculades al Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació.