Obres per reduir el trànsit a Consell de Cent

28/02/2019 - 08:00

Entre el 4 de març i el 18 d'abril, el carrer del Consell de Cent es transforma amb la instal·lació de nous semàfors i la construcció d'un carril bici bidireccional.

Del 4 al 22 de març es duen a terme les obres d’instal·lació dels nous semàfors, que comporten l’obertura de diverses rases al tram del carrer del Consell de Cent entre Béjar i Rector Triadó. La més llarga transcorre per la vorera, sense afectar la parada d’autobús, però estan previstos els següents creuaments a la calçada:
• C. Rector Triadó, a la banda muntanya: tall per meitats els dies 5 i 6 de març.
• C. Béjar: a la banda muntanya, tall per meitats del 12 al 14 de març; a la banda mar, tall total durant el dia, que deixarà el carrer en atzucac.
• C. Consell de Cent amb Béjar, costat Besòs: tall per meitats del 19 al 21 de març a partir de les 9.30 h.

La repavimentació de la calçada d’aquests 350 metres del carrer del Consell de Cent tindrà lloc l’1 i el 2 d’abril. Aquests dies no s’hi podrà aparcar. Dilluns es fresarà el paviment existent i dimarts s’hi posarà el nou. Es treballarà per meitats, deixant un carril de circulació, però a mig dia quan els treballs arribin a Creu Coberta, el carrer quedarà totalment tallat per unes hores. Durant les setmanes següents s’hi acabarà de situar tota la senyalització, peces separadores, pilones i resta d’elements.

A la banda mar del carrer del Consell de Cent hi haurà un carril bici bidireccional, separat del carril de circulació per tota una filera d’aparcament de motos en semibateria. Es manté el carril d’aparcament i serveis a la banda muntanya del carrer.

Aquesta és una de les actuacions que es fa per completar la Superilla del Triangle de Sants-Hostafrancs, després de les reurbanitzacions en plataforma única d’anys enrere als carrers de Forn, d’Ermengarda o de Miquel Bleach. L’any 2014 es va constituir el Grup Impulsor de la Superilla i des del 2017 s’hi ha estat treballant de nou, amb la participació de tot el veïnat, en una proposta que permeti millorar l’accessibilitat per als vianants als carrers que encara no han estat pacificats, evitant  sobretot el trànsit de pas pel barri d’Hostafrancs.