Per contraure un matrimoni civil, l’autoritat competent a l’Ajuntament de Barcelona és l’alcalde o alcaldessa, que pot delegar aquesta funció en els regidors i les regidores.

La cerimònia té lloc al Saló de Plens de la seu del Districte (carrer de la Creu Coberta, 104), que té un aforament per a 150 persones i està adaptat per a persones amb mobilitat reduïda. El temps aproximat de la cerimònia és de vint minuts. Recomanem que s’hi arribi uns deu minuts abans de l’hora reservada.

Quins dies se celebren els casaments?

Els casaments tenen lloc un dia al mes, divendres de 16.00 a 19.00 hores, excepte el mes d’agost, que no se’n fan. Hi ha una previsió de dates disponibles que podeu mirar en aquest calendari, només a l’efecte de consulta.

En primer lloc, cal iniciar l’expedient de matrimoni civil. Aquest document s’expedeix únicament al Registre Civil de Barcelona.

En segon lloc, heu de sol·licitar data de celebració del casament civil. Els tràmits es poden fer per internet, i també presencialment a les oficines d’atenció ciutadana.

En breu rebreu la resposta de la disponibilitat, segons el calendari de reserves del Districte. És imprescindible per fer la reserva presentar tota la documentació sol·licitada.

Un cop realitzat el tràmit, ens posarem en contacte amb vosaltres mitjançant telèfon o correu electrònic, per concretar dia i hora per a una reunió/entrevista en què es facilitarà tota la informació de l’organització de la cerimònia.

La sala està dotada amb equips de megafonia i de reproducció de música de lliure ús per part de la parella contraent (sense cost).

El Districte disposa de diferents peces musicals preestablertes. En cas que els contraents vulguin alguna música concreta, la poden dur en un reproductor MP3, mòbil o qualsevol dispositiu amb connector d’auriculars. S’haurà de provar uns dies abans de la cerimònia.

El Saló de Plens és de planta rectangular, amb dues naus separades per pilars: una de lateral, estreta i baixa, que sosté una tribuna elevada amb balconades, i una nau principal (on se situen els vitralls que donen al carrer), que és l’espai destinat a les cerimònies. Els contraents poden visitar prèviament la sala, adreçant-se directament a la consergeria del Districte.

El Districte no disposa de servei de fotografia o vídeo.

Si els contraents volen aquest servei, hauran de gestionar-lo i assumir-ne el cost.

La sala estarà degudament adornada amb flors. Se’n fa responsable el mateix Districte.

Durant la cerimònia, només està permesa la parada del cotxe dels nuvis davant del Districte per desencotxar.

Recomanem que us informeu sobre els aparcaments i el transport públic existent a la zona.

Per a qualsevol dubte o consulta, podeu trucar al 932 914 229 o al 932 916 374..