L'estructuració en districtes de l'Ajuntament de Barcelona ha apropat la gestió municipal quotidiana a tots els racons de la ciutat. Cada un dels deu districtes disposa d'una estructura executiva diferenciada de la dels serveis centrals i gaudeix d'àmplia autonomia.

El regidor o la regidora de districte exerceix les facultats delegades per l’alcaldessa en les matèries que són competència dels districtes, sens perjudici de les corresponents als seus òrgans de govern.

 • Laura Pérez Castaño
  Regidora del Districte
 • Francesc Jiménez i Gusi
  Gerència del Districte
  • José Ángel Burrel
   Guàrdia Urbana
  • Rosa Rello
   Departament de Comunicació
  • Lourdes Zorraquino
   Direcció de Serveis Generals
   • Neus Roig
    Departament de Recursos Interns
   • Juan Carlos Parejo
    Departament de Serveis - Jurídic - Secretaria
  • Maria Rengel
   Direcció de Serveis a les Persones i al Territori
  • Miguel Ángel Valdueza
   Direcció de Serveis de Llicències i d'Espai Públic
   • Toni Toscano
    Departament d'Obres i Manteniment
   • Antonio García-Villaraco
    Departament de Llicències i Inspecció