El mandat de l'actual Corporació finalitza a les 24.00 h del 27 de maig de 2023. Els seus membres continuaran en funcions d'administració ordinària fins a la presa de possessió dels seus successors, en el cas dels càrrecs electes. En el cas del alts càrrecs, continuaran en funcions fins al moment del seu cessament o fins que cessi la persona que els ha nomenat. La presa de possessió dels càrrecs electes tindrà lloc el dissabte 17 de juny de 2023 o, per al cas que s'hagi interposat recurs contenciós electoral, el divendres 7 de juliol de 2023.

L'estructuració en districtes de l'Ajuntament de Barcelona ha apropat la gestió municipal quotidiana a tots els racons de la ciutat. Cada un dels deu districtes disposa d'una estructura executiva diferenciada de la dels serveis centrals i gaudeix d'àmplia autonomia.

El regidor o la regidora de districte exerceix les facultats delegades per l’alcaldessa en les matèries que són competència dels districtes, sens perjudici de les corresponents als seus òrgans de govern.

 

 • Neus Munté Fernàndez
  Presidenta del Districte
 • Marc Serra Solé
  Regidor del Districte
 • Aida Guillen Lanzarote
  Gerència del Districte
  • Xavier Alcodori
   Guàrdia Urbana
  • Rosa Rello
   Departament de Comunicació
  • Lourdes Zorraquino
   Direcció de Serveis Generals
   • Neus Roig
    Departament de Recursos Interns
   • Juan Carlos Parejo
    Departament de Serveis - Jurídic - Secretaria
  • Pendent de designació
   Direcció de Serveis a les Persones i al Territori
  • Miguel Ángel Valdueza
   Direcció de Serveis de Llicències i d'Espai Públic
   • Pendent de designació
    Departament d'Obres i Manteniment
   • Antonio García-Villaraco
    Departament de Llicències i Inspecció