El Districte de Sants-Montjuïc ha engegat diferents projectes i programes per tal de millorar el seu territori i la vida dels veïns i les veïnes.

Pla de desenvolupament econòmic de Sants-Montjuïc 2017-2021

El Pla inclou un total de 41 accions que responen a 8 línies estratègiques.

Pla de barris de la Marina

El Pla de barris té l'objectiu d'establir accions d’atenció i millora de les condicions de vida de la població de la Marina.

Pla d’equipaments del Districte de Sants-Montjuïc 2017-2027

Pla d’inversió per a l’adequació, l’optimització, l’ampliació o la creació de nous equipaments públics.