La crisi provocada per la covid va interrompre el procés ordinari d’elaboració i tramitació del Programa d’Actuació del Districte, que havia estat aprovat inicialment a l'espera que s’aprovés definitivament al llarg de 2020. Un cop superat el primer xoc, el nou context va evidenciar la necessitat de replantejar les prioritats del mandat d’acord amb les noves necessitats derivades de la pandèmia.

L’excepcionalitat de la situació requeria una resposta a l’altura. Així neix el PAD+ de Sants-Montjuïc 2020-2023, un programa ambiciós que desplega i concreta el compromís amb la ciutadania per fer front a una situació excepcional. Hem revisat i actualitzat les prioritats formulades mesos enrere mobilitzant tots els recursos disponibles i ho hem fet de manera transversal i coordinada amb la societat civil i la resta d’administracions.

Al document podreu trobar:

1. Recuperem l’economia fent-la més forta, més resilient i més diversificada

1.1. Promoció econòmica, indústries creatives i competitivitat
1.2. Economia verda, blava i circular
1.3. Economia social
1.4. Ocupació de qualitat
1.5. Comerç i mercats, consum i alimentació
1.6. Turisme

2. Reforcem l’atenció i els recursos per a la inclusió social

   2.1. Inclusió social
   2.2. Persones grans i envelliment
   2.3. Discapacitat
   2.4. Salut i cures
   2.5. Feminismes
   2.6. Infància
   2.7. Adolescència i joventut
   2.8. Migració i acollida
   2.9. Diversitat sexual i de gènere LGTBI
   2.10. Lluita contra la soledat

3. Accelerem la transició ecològica contra la crisi climàtica

   3.1. Mobilitat sostenible i segura
   3.2. Verd urbà i biodiversitat
   3.3. Nou model energètic
   3.4. Transició ecològica
   3.5. Residu zero

4. Enfortim la ciutat educadora, cultural, científica i esportiva

   4.1. Educació
   4.2. Ciència
   4.3. Cultura
   4.4. Esports
   4.5. Memòria democràtica
   4.6. Diàleg intercultural i pluralisme religiós
   4.7. Drets de ciutadania

5. Fem una ciutat més amable i segura des dels barris i amb visió metropolitana

   5.1. Pla de barris
   5.2. Convivència, civisme, prevenció i seguretat
   5.3. Habitatge, rehabilitació i lluita contra la gentrificació
   5.4. Transformació i regeneració urbana
   5.5. Actuacions metropolitanes

6. Impulsem una ciutat oberta, amb una administració digitalitzada

   6.1. Administració propera, amb lideratge i solvent
   6.2. Transició digital i innovació tecnològica
   6.3. Transversalitat de gènere i polítiques del temps
   6.4. Transparència i bon govern
   6.5. Participació, acció comunitària i innovació democràtica
   6.6. Justícia global i diplomàcia de ciutats
   6.7. Agenda 2030