Les mesures de govern són un instrument d’informació per presentar accions d’interès general. Consulteu també l'apartat de plans i projectes.

Porta de comerç amb el cartell "Obert"

Pla per al comerç, mercats i restauració

Pla de xoc i mesures post-covid-19 promogudes des del Districte de Sants-Montjuïc per impulsar la recuperació del comerç, mercats i restauració.

Declaració d'emergència climàtica (juliol 2020)

Davant la situació d'emergència climàtica cal reforçar i accelerar les accions previstes en el Pla Clima. La mesura de govern planteja canvis en el model urbà, econòmic, de mobilitat, de consum, energia i alimentació i una major participació ciutadana.

Escola Gayarre

Per uns entorns escolars més segurs i saludables (juliol 2020)

Per tal d’aconseguir escoles i instituts més amables i segures per a l'alumnat i les seves famílies, es preveu actuar als entorns dels centres per millorar-ne les condicions ambientals, de seguretat i d’habitabilitat dels espais.

Ancoratge de bicicletes

Promoció del bon aparcament de bicicletes (març 2019)

Anàlisi de l'aparcament de bicicletes als carrers i equipaments de Sants-Montjuïc, i proposta de 174 nous ancoratges en 32 ubicacions.

Punt d'Assessorament Energètic de la Marina

Als barris de la Marina, posem tota l'energia! (març 2018)

Treball comunitari per detectar i combatre les situacions de pobresa energètica als barris de la Marina.

Beacons "BCN sense Barreres"

Millora de l'accessibilitat comunicativa del comerç (juliol 2017)

Instal·lació de "beacons" als comerços de Sants-Montjuïc per fer funcionar l'aplicació Barcelona Sense Barreres.