Les mesures de govern són un instrument d’informació per presentar accions d’interès general. Consulteu també l'apartat de plans i projectes.

Ancoratge de bicicletes

Promoció del bon aparcament de bicicletes (març 2019)

Anàlisi de l'aparcament de bicicletes als carrers i equipaments de Sants-Montjuïc, i proposta de 174 nous ancoratges en 32 ubicacions.

Punt d'Assessorament Energètic de la Marina

Als barris de la Marina, posem tota l'energia! (març 2018)

Treball comunitari per detectar i combatre les situacions de pobresa energètica als barris de la Marina.

Beacons "BCN sense Barreres"

Millora de l'accessibilitat comunicativa del comerç (juliol 2017)

Instal·lació de "beacons" als comerços de Sants-Montjuïc per fer funcionar l'aplicació Barcelona Sense Barreres.

El Paral·lel, un carrer per als seus barris

Conjunt d'actuacions que es defineixen en tres grans eixos: dinamització socioeconòmica del Paral·lel i els voltants, dinamització cultural i propostes de millora de l'espai públic.

Millora de relacions de proximitat a l'espai públic

Mesura de govern que neix des d'una perspectiva preventiva que pretén establir un marc d'actuacions integrals.

Annex a la mesura de millora de relacions de proximitat a l'espai públic

Espais de governança a Sants-Montjuïc.