Les mesures de govern són un instrument d’informació del Govern municipal que presenten accions d’interès general.

Criteris de sostenibilitat a les festes majors

Mesura de govern per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat a les festes majors del districte de Sants-Montjuïc.

Pla de comerç del districte de Sants-Montjuïc

Mesura de govern del Pla de comerç del districte de Sants-Montjuïc.

  •