Les mesures de govern són un instrument d’informació per presentar accions d’interès general. Consulteu també l'apartat de plans i projectes.

Millora de relacions de proximitat a l'espai públic

Mesura de govern que neix des d'una perspectiva preventiva que pretén establir un marc d'actuacions integrals.

Annex a la mesura de millora de relacions de proximitat a l'espai públic

Espais de governança a Sants-Montjuïc.

Seu del Districte de Sants-Montjuïc

Línies d’actuació del Districte de Sants-Montjuïc 2016-2019

Actuacions estratègiques que el Govern del Districte es proposa impulsar i posar en pràctica fins al 2019.

Millora de l’ocupabilitat al barri del Poble-sec

Ajudar a trobar feina en col·laboració amb la xarxa social i comunitària.

Criteris de sostenibilitat a les festes majors

Mesura de govern per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat a les festes majors del districte de Sants-Montjuïc.

Pla de comerç del districte de Sants-Montjuïc

Mesura de govern del Pla de comerç del districte de Sants-Montjuïc.

  •