Els consellers i les conselleres de districte els proposen directament els grups polítics electes i són nomenats per l’alcalde o l'alcaldessa. El nombre de membres de cada grup polític ha de ser proporcional als resultats obtinguts al districte en les eleccions municipals per a cadascun dels partits o coalicions que s’hagin presentat al territori de cadascun dels districtes i que hagin obtingut un mínim del 5% dels vots del districte corresponent.

 

Ancor Mesa Méndez
Ancor Mesa Méndez
Barcelona en comú

Ancor Mesa Méndez

Conseller

Ana Sans Segura
Ana Sans Segura
Barcelona en comú

Ana Sans Segura

Consellera

Núria Pey de la Iglesia
Núria Pey de la Iglesia
PSC

Núria Pey de la Iglesia

Consellera tècnica

Jofre Mont Geli
Jofre Mont Geli
Junts per Catalunya (Trias per Barcelona)

Jofre Mont Geli

Conseller