Els consellers i les conselleres de districte els proposen directament els grups polítics electes i són nomenats per l’alcalde. El nombre de membres de cada grup polític ha de ser proporcional als resultats obtinguts al districte en les eleccions municipals per a cadascun dels partits o coalicions que s’hagin presentat al territori de cadascun dels districtes i que hagin obtingut un mínim del 5% dels vots del districte corresponent.

Xavier Farré Perisé
Xavier Farré Perisé
Barcelona en comú

Xavier Farré Perisé

Conseller Tècnic

Maria Riba Albiach
Maria Riba Albiach
Barcelona en comú

Maria Riba Albiach

Consellera

Marta Alonso Izquierdo
Marta Alonso Izquierdo
ERC

Marta Alonso Izquierdo

Consellera Coordinadora General

Àngels Boix Junyent
Àngels Boix Junyent
PSC

Àngels Boix Junyent

Consellera Assessora de la Presidència del Districte

Neus Roca Miro
Neus Roca Miro
CUP

Neus Roca Miro

Consellera