Els consellers i les conselleres de districte els proposen directament els grups polítics electes i són nomenats per l’alcalde o l'alcaldessa. El nombre de membres de cada grup polític ha de ser proporcional als resultats obtinguts al districte en les eleccions municipals per a cadascun dels partits o coalicions que s’hagin presentat al territori de cadascun dels districtes i que hagin obtingut un mínim del 5% dels vots del districte corresponent.

 

Xavier Farré Perisé
Xavier Farré Perisé
Barcelona en comú

Xavier Farré Perisé

Conseller tècnic

Ling Ling Masferrer Lletjós
Ling Ling Masferrer Lletjós
ERC

Ling Ling Masferrer Lletjós

Consellera coordinadora general

Georgina Lázaro Fontanet
Georgina Lázaro Fontanet
Junts per Catalunya

Georgina Lázaro Fontanet

Consellera assessora de la Presidència del Districte

Jofre Mont Geli
Jofre Mont Geli
Junts per Catalunya

Jofre Mont Geli

Conseller