Els consellers i les conselleres de districte els proposen directament els grups polítics electes i són nomenats per l’alcalde. El nombre de membres de cada grup polític ha de ser proporcional als resultats obtinguts al districte en les eleccions municipals per a cadascun dels partits o coalicions que s’hagin presentat al territori de cadascun dels districtes i que hagin obtingut un mínim del 5% dels vots del districte corresponent.

Laura Pérez Castaño

Grup Municipal de Barcelona en Comú - Entesa
Agenda CV (PDF)
Retribucions La seva retribució és la que li correspon com a regidora.

Regidora

Regidora del Districte de Sants-Montjuïc
Regidora de Relacions Internacionals
Regidora de Feminismes i LGTBI

Montserrat Ballarín i Espuña

Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya
Agenda CV (PDF)
Retribucions La seva retribució és la que li correspon com a regidora.

Regidora presidenta

Presidenta del Districte de Sants-Montjuïc
Regidora de Comerç i Mercats
Regidora del Districte de L'Eixample
Regidora Portaveu adjunta del Grup Municipal PSC
Regidora adscrita al Districte de Les Corts

Maria Magdalena Barceló Verea

Grup Municipal de Ciutadans - Partido de la Ciudadanía
CV (PDF)
Retribucions La seva retribució és la que li correspon com a regidora.

Regidora adscrita

Regidora adscrita del grup Municipal C's
Regidora Portaveu adjunta del Grup Municipal de C's

Montserrat Benedí i Altés

Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya
CV (PDF)
Retribucions La seva retribució és la que li correspon com a regidora.

Regidora adscrita

Regidora adscrita a Sants Montjuïc
Regidora Portaveu adjunta del Grup Municipal d'ERC
Presidenta de la Comissió de Drets Socials
Cultura i Esports
Presidenta del Districte de Sant Andreu
Regidora adscrita a Nou Barris

Carmen Andrés Añón

Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya
Agenda CV (PDF)
Retribucions La seva retribució és la que li correspon com a regidora.

Regidora adscrita

Regidora adscrita al Districte de Sants-Montjuïc
Regidora d'Infància
Joventut i Gent Gran
Regidora del Districte de Sant Andreu
Regidora Portaveu del Grup Municipal PSC
Regidora adscrita al Districte de Nou Barris

Xavier Mulleras Vinzia

Grup Municipal del Partit Popular
CV (PDF)
Retribucions La seva retribució és la que li correspon com a regidor.

Regidor adscrit

Regidor adscrit al Districte de Sants-Montjuïc
Regidor Portaveu del Grup Municipal del PP
Regidor adscrit al Districte de l'Eixample
Regidor adscrit al Districte de Gràcia
Regidor adscrit al Districte de Sant Martí

Irma Rognoni Viader

Regidora adscrita

Irma Rognoni Viader

Grup Municipal Demócrata (PDeCAT)
CV (PDF)
Retribucions La seva retribució és la que li correspon com a regidora.

Regidora adscrita

Regidora adscrita al Districte de Sants-Montjuïc
Regidora del Consell Municipal

Eulàlia Reguant i Cura

Grup Municipal CUP – Capgirem Barcelona
Retribucions La seva retribució és la que li correspon com a regidora.

Regidora adscrita

Regidora adscrita al Districte de Sants-Montjuïc
Regidora presidenta del Grup Municipal de CUP-Capgirem Barcelona
Regidora adscrita al Districte de Les Corts
Regidora adscrita al Districte de Gràcia
Regidora adscrita al Districte de Nou Barris

Esther Pérez Sorribas

Consellera portaveu

Esther Pérez Sorribas

Grup Municipal de Barcelona en Comú - Entesa
CV (PDF)
Retribucions En aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 1.800 euros.

Consellera portaveu

Consellera del grup municipal BComú-E

Maria Riba Albiach

Grup Municipal de Barcelona en Comú - Entesa
CV (PDF)
Retribucions Com a consellera sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000 €/any. Atès que aquesta retribució no supera els límits establerts pel codi ètic de Barcelona En Comú, percebrà els ingressos que corresponguin en cada cas. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

Consellera

Consellera del grup municipal BComú-E

Carolina López García

Grup Municipal de Barcelona en Comú - Entesa
CV (PDF)
Retribucions En aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 1.800 euros.

Consellera

Consellera del grup municipal BComú-E

Domingo Alonso Chapa

Grup Municipal de Barcelona en Comú - Entesa
CV (PDF)
Retribucions Com a conseller sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000 €/any. Atès que aquesta retribució no supera els límits establerts pel codi ètic de Barcelona En Comú, percebrà els ingressos que corresponguin en cada cas. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

Conseller

Conseller del grup municipal BComú-E

Joan Sanromà Baulo

Grup Municipal de Barcelona en Comú - Entesa
CV (PDF)
Retribucions Com a conseller sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000 €/any. Atès que aquesta retribució no supera els límits establerts pel codi ètic de Barcelona En Comú, percebrà els ingressos que corresponguin en cada cas. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

Conseller

Conseller del grup municipal BComú-E

Xavier Farré Perisé

Grup Municipal de Barcelona en Comú - Entesa
CV (PDF)
Retribucions En aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 2.200 euros.

Conseller

Conseller del grup municipal BComú-E

Sergi Sarri Camargo

Conseller portaveu

Sergi Sarri Camargo

Grup Municipal Demócrata (PDeCAT)
CV (PDF)
Retribucions 32.040

Conseller portaveu

Conseller del grup municipal Demòcrata (PDeCAT)

Núria Izquierdo Simó

Grup Municipal Demócrata (PDeCAT)
CV (PDF)
Retribucions Com a consellera sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000. €/any. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

Consellera

Consellera del grup municipal Demòcrata (PDeCAT)

Georgina Làzaro Fontanet

Grup Municipal Demócrata (PDeCAT)
CV (PDF)
Retribucions Com a consellera sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000. €/any. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

Consellera

Consellera del grup municipal Demòcrata (PDeCAT)

Neus del Pilar de Haro Jarque

Grup Municipal Demócrata (PDeCAT)
CV (PDF)
Retribucions Com a consellera sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000. €/any. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

Consellera

Consellera del grup municipal Demòcrata (PDeCAT)

Marta Alonso i Izquierdo

Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya
CV (PDF)
Retribucions 47.000

Consellera

Consellera del grup municipal ERC-AM

Jordi Fexas i Massanés

Conseller portaveu

Jordi Fexas i Massanés

Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya
CV (PDF)
Retribucions 32.040

Conseller portaveu

Conseller del grup municipal ERC-AM

Àngels Boix Junyent

Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya
CV (PDF)
Retribucions 47.000

Consellera

Consellera del grup municipal PSC-CP

Albert Deusedes Perelló

Conseller portaveu

Albert Deusedes Perelló

Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya
CV (PDF)
Retribucions Com a conseller sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000. €/any. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

Conseller portaveu

Conseller del grup municipal PSC-CP

David Labrador Gabriel

Grup Municipal de Ciutadans - Partido de la Ciudadanía
CV (PDF)
Retribucions 32.040

Conseller

Conseller del grup municipal C's

Fernando Alcalde Pérez

Grup Municipal de Ciutadans - Partido de la Ciudadanía
CV (PDF)
Retribucions Com a conseller sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000. €/any. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

Conseller

Conseller Districte Sants-Montjuïc

Neus Roca Miró

Consellera portaveu

Neus Roca Miró

Grup Municipal CUP – Capgirem Barcelona
CV (PDF)
Retribucions La retribució anual és de 32.040 euros bruts, tot i que, en aplicació del codi ètic de la CUP Capgirem Barcelona, percebrà ingressos nets mensuals del 75% de 2,5 vegades el salari mínim interprofessional, en 14 pagues.

Consellera portaveu

Consellera del grup municipal CUP-Capgirem Barcelona

Josefina Macías Boada

Grup Municipal CUP – Capgirem Barcelona
CV (PDF)
Retribucions Com a consellera sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000 €/any però en aplicació del codi ètic de la CUP Capgirem Barcelona fa donació de les dietes percebudes.

Consellera

Consellera del grup municipal CUP-Capgirem Barcelona

José Antonio Calleja Clavero

Grup Municipal del Partit Popular
CV (PDF)
Retribucions Com a conseller sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000. €/any. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

Vicepresident

Conseller del grup municipal PP

Irma Rognoni Viader

Regidora adscrita

Irma Rognoni Viader

Grup Municipal Demócrata (PDeCAT)
CV (PDF)
Retribucions La seva retribució és la que li correspon com a regidora.

Regidora adscrita

Regidora adscrita al Districte de Sants-Montjuïc
Regidora del Consell Municipal