Provisió i promoció de personal

Informació sobre les convocatòries de provisió i promoció reservades a personal laboral fix o funcionari de carrera de l’Ajuntament i de les entitats municipals adherides al seu sistema d’informació de selecció i provisió. A gener del 2018 publiquen la seva informació de selecció i provisió conjuntament amb l’Ajuntament tots els seus organismes autònoms i entitats públiques empresarials, a excepció de la Fundació Mies van der Röhe. L’Agència Local de l’Energia de Barcelona i el Consorci de Biblioteques de Barcelona també publiquen algunes de les seves convocatòries en el sistema d’informació de l’Ajuntament.

Els sistemes de provisió i promoció professional tenen per objectiu principal seleccionar les persones candidates més idònies per als llocs de treball que s’hagin de proveir, de manera que s’asseguri la prestació adequada dels serveis públics i la satisfacció dels interessos generals.

  • Provisió: té per objecte la cobertura de llocs de treball.
  • Promoció: comporta un canvi de categoria professional.

Filtrar els resultats per Ajuntament o entitat instrumental:

Entitat Convocatòria Data Resolució

Institut Municipal d'Informàtica

07/2022

Ajuntament de Barcelona

07/2022

Ajuntament de Barcelona

07/2022

Institut Municipal d'Educació de Barcelona

07/2022

Institut Barcelona Esports

06/2022

Ajuntament de Barcelona

06/2022

Ajuntament de Barcelona

06/2022

Ajuntament de Barcelona

05/2022

Institut de Cultura de Barcelona

05/2022

Institut Municipal d'Informàtica

05/2022

Institut Municipal d'Informàtica

05/2022

Ajuntament de Barcelona

04/2022

Ajuntament de Barcelona

04/2022

Ajuntament de Barcelona

04/2022

Ajuntament de Barcelona

04/2022

Institut Barcelona Esports

04/2022

Ajuntament de Barcelona

04/2022

Institut Municipal d'Informàtica

04/2022

Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona

04/2022

Institut Municipal d'Educació de Barcelona

04/2022

Ajuntament de Barcelona

04/2022

Ajuntament de Barcelona

03/2022

Ajuntament de Barcelona

03/2022

Institut de Cultura de Barcelona

03/2022

Institut Municipal d'Informàtica

03/2022

Ajuntament de Barcelona

03/2022

Consorci d'Educació de Barcelona

03/2022

Ajuntament de Barcelona

03/2022

Institut Municipal d'Hisenda de Barcelona

03/2022

Agència de Salut Pública de Barcelona

03/2022

Ajuntament de Barcelona

02/2022

Ajuntament de Barcelona

02/2022

Ajuntament de Barcelona

02/2022

Ajuntament de Barcelona

02/2022

Ajuntament de Barcelona

02/2022

Ajuntament de Barcelona

02/2022

Ajuntament de Barcelona

02/2022

Institut Municipal d'Informàtica

01/2022

Institut Municipal de Mercats de Barcelona

01/2022

Ajuntament de Barcelona

12/2021

Ajuntament de Barcelona

12/2021

Ajuntament de Barcelona

12/2021

Institut Municipal de Persones amb Discapacitat

12/2021

Institut Municipal d'Informàtica

11/2021

Institut Municipal d'Educació de Barcelona

11/2021

Institut de Cultura de Barcelona

11/2021

Ajuntament de Barcelona

11/2021

Ajuntament de Barcelona

11/2021

Ajuntament de Barcelona

11/2021

Ajuntament de Barcelona

11/2021

Institut de Cultura de Barcelona

11/2021

Institut de Cultura de Barcelona

11/2021

Institut de Cultura de Barcelona

11/2021

Ajuntament de Barcelona

10/2021

Ajuntament de Barcelona

10/2021

Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona

10/2021

Institut Municipal d'Informàtica

09/2021

Institut Municipal de Persones amb Discapacitat

09/2021

Ajuntament de Barcelona

08/2021

Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona

07/2021

Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona

06/2021

Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona

06/2021

Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona

06/2021

Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona

06/2021

Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona

06/2021

Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona

06/2021

Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona

06/2021

Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona

06/2021

Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona

06/2021

Institut Municipal d'Educació de Barcelona

06/2021

Institut Municipal d'Educació de Barcelona

11/2020

Institut Municipal d'Educació de Barcelona

07/2020

Institut Municipal d'Educació de Barcelona

02/2020

Ajuntament de Barcelona

12/2019