Provisió i promoció de personal

Informació sobre les convocatòries de provisió i promoció reservades a personal laboral fix o funcionari de carrera de l’Ajuntament i de les entitats municipals adherides al seu sistema d’informació de selecció i provisió. A gener del 2016 publiquen la seva informació de selecció i provisió conjuntament amb l’Ajuntament tots els seus organismes autònoms i entitats públiques empresarials, a excepció de l’Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona i l’Institut Municipal Fundació Mies van der Röhe. L’Agència Local de l’Energia de Barcelona i el Consorci de Biblioteques de Barcelona també publiquen algunes de les seves convocatòries en el sistema d’informació de l’Ajuntament.

Els sistemes de provisió i promoció professional tenen per objectiu principal seleccionar les persones candidates més idònies per als llocs de treball que s’hagin de proveir, de manera que s’asseguri la prestació adequada dels serveis públics i la satisfacció dels interessos generals.

  • Provisió: té per objecte la cobertura de llocs de treball.
  • Promoció: comporta un canvi de categoria professional.

Filtrar els resultats per Ajuntament o entitat instrumental:

Entitat Convocatòria Data Resolució

Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona

02/2020

Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona

02/2020

Ajuntament de Barcelona

02/2020

Institut Municipal d'Hisenda de Barcelona

02/2020

Institut de Cultura de Barcelona

02/2020

Ajuntament de Barcelona

02/2020

Ajuntament de Barcelona

02/2020

Institut Municipal d'Educació de Barcelona

02/2020

Ajuntament de Barcelona

02/2020

Institut Municipal d'Hisenda de Barcelona

02/2020

Ajuntament de Barcelona

01/2020

Ajuntament de Barcelona

01/2020

Ajuntament de Barcelona

01/2020

Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona

01/2020

Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona

01/2020

Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona

01/2020

Ajuntament de Barcelona

01/2020

Ajuntament de Barcelona

01/2020

Ajuntament de Barcelona

01/2020

Ajuntament de Barcelona

01/2020

Institut Municipal d'Informàtica

01/2020

Institut Municipal d'Hisenda de Barcelona

01/2020

Institut Municipal d'Educació de Barcelona

01/2020

Institut de Cultura de Barcelona

01/2020

Ajuntament de Barcelona

01/2020

Institut de Cultura de Barcelona

12/2019

Institut de Cultura de Barcelona

12/2019

Institut de Cultura de Barcelona

12/2019

Institut de Cultura de Barcelona

12/2019

Ajuntament de Barcelona

12/2019

Ajuntament de Barcelona

12/2019

Institut de Cultura de Barcelona

12/2019

Institut Municipal d'Hisenda de Barcelona

12/2019

Ajuntament de Barcelona

12/2019

Ajuntament de Barcelona

12/2019

Ajuntament de Barcelona

11/2019

Ajuntament de Barcelona

11/2019

Ajuntament de Barcelona

11/2019

Ajuntament de Barcelona

11/2019

Ajuntament de Barcelona

11/2019

Ajuntament de Barcelona

11/2019

Ajuntament de Barcelona

11/2019

Ajuntament de Barcelona

11/2019

Ajuntament de Barcelona

11/2019

Ajuntament de Barcelona

11/2019

Institut Municipal d'Hisenda de Barcelona

11/2019

Ajuntament de Barcelona

11/2019

Ajuntament de Barcelona

11/2019

Institut Municipal d'Hisenda de Barcelona

11/2019

Ajuntament de Barcelona

10/2019

Ajuntament de Barcelona

10/2019

Ajuntament de Barcelona

10/2019

Ajuntament de Barcelona

10/2019

Ajuntament de Barcelona

10/2019

Ajuntament de Barcelona

10/2019

Ajuntament de Barcelona

10/2019

Ajuntament de Barcelona

10/2019

Ajuntament de Barcelona

10/2019

Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona

10/2019

Institut Municipal d'Informàtica

09/2019

Institut Municipal d'Informàtica

09/2019

Institut de Cultura de Barcelona

09/2019

Ajuntament de Barcelona

09/2019

Ajuntament de Barcelona

09/2019

Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona

07/2019

Ajuntament de Barcelona

07/2019

Ajuntament de Barcelona

07/2019

Ajuntament de Barcelona

07/2019

Ajuntament de Barcelona

07/2019

Ajuntament de Barcelona

07/2019

Ajuntament de Barcelona

07/2019

Ajuntament de Barcelona

07/2019

Institut Municipal d'Informàtica

07/2019

Institut de Cultura de Barcelona

07/2019

Institut Municipal d'Urbanisme

07/2019

Institut Municipal d'Urbanisme

07/2019

Ajuntament de Barcelona

07/2019

Ajuntament de Barcelona

07/2019

Ajuntament de Barcelona

07/2019

Institut Municipal d'Educació de Barcelona

07/2019

Institut Municipal de Mercats de Barcelona

06/2019

Ajuntament de Barcelona

06/2019

Ajuntament de Barcelona

06/2019

Institut de Cultura de Barcelona

06/2019

Ajuntament de Barcelona

06/2019

Ajuntament de Barcelona

06/2019

Institut Municipal d'Hisenda de Barcelona

06/2019

Institut Municipal d'Hisenda de Barcelona

06/2019

Ajuntament de Barcelona

06/2019

Ajuntament de Barcelona

06/2019

Institut de Cultura de Barcelona

06/2019

Ajuntament de Barcelona

06/2019

Ajuntament de Barcelona

05/2019

Ajuntament de Barcelona

05/2019

Ajuntament de Barcelona

05/2019

Ajuntament de Barcelona

05/2019

Ajuntament de Barcelona

05/2019

Ajuntament de Barcelona

05/2019

Ajuntament de Barcelona

05/2019

Ajuntament de Barcelona

05/2019

Ajuntament de Barcelona

05/2019

Ajuntament de Barcelona

05/2019

Ajuntament de Barcelona

05/2019

Institut de Cultura de Barcelona

04/2019

Ajuntament de Barcelona

04/2019

Ajuntament de Barcelona

04/2019

Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida

04/2019

Ajuntament de Barcelona

04/2019

Ajuntament de Barcelona

04/2019

Ajuntament de Barcelona

04/2019

Institut Municipal d'Informàtica

04/2019

Ajuntament de Barcelona

03/2019

Ajuntament de Barcelona

03/2019

Ajuntament de Barcelona

03/2019

Ajuntament de Barcelona

03/2019

Ajuntament de Barcelona

03/2019

Institut de Cultura de Barcelona

03/2019

Institut de Cultura de Barcelona

03/2019

Institut de Cultura de Barcelona

03/2019

Ajuntament de Barcelona

01/2019

Ajuntament de Barcelona

01/2019

Ajuntament de Barcelona

01/2019

Ajuntament de Barcelona

01/2019

Ajuntament de Barcelona

01/2019

Institut de Cultura de Barcelona

01/2019

Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona

01/2019

Ajuntament de Barcelona

01/2019

Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona

01/2019

Institut Municipal de Mercats de Barcelona

10/2018

Institut Municipal de Persones amb Discapacitat

10/2018

Institut Barcelona Esports

10/2018

Institut de Cultura de Barcelona

10/2018

Institut de Cultura de Barcelona

09/2018

Institut de Cultura de Barcelona

09/2018

Institut Municipal de Mercats de Barcelona

06/2018

Institut de Cultura de Barcelona

06/2018

Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona

05/2018

Institut Municipal de Mercats de Barcelona

04/2018

Institut de Cultura de Barcelona

04/2018

Institut de Cultura de Barcelona

04/2018

Institut Municipal de Persones amb Discapacitat

04/2018

Institut Municipal de Mercats de Barcelona

04/2018

Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona

02/2018

Institut Municipal de Persones amb Discapacitat

01/2018

Institut de Cultura de Barcelona

11/2017

Institut de Cultura de Barcelona

10/2017

Institut Municipal d'Informàtica

09/2017

Institut de Cultura de Barcelona

09/2017

Institut de Cultura de Barcelona

06/2017

Institut de Cultura de Barcelona

06/2017

Institut Municipal de Mercats de Barcelona

06/2017

Institut Municipal de Mercats de Barcelona

06/2017

Institut Municipal de Persones amb Discapacitat

06/2017

Institut de Cultura de Barcelona

05/2017

Institut de Cultura de Barcelona

05/2017

Institut de Cultura de Barcelona

05/2017

Institut de Cultura de Barcelona

05/2017

Institut de Cultura de Barcelona

05/2017

Institut de Cultura de Barcelona

04/2017

Institut de Cultura de Barcelona

03/2017

Institut de Cultura de Barcelona

03/2017

Institut de Cultura de Barcelona

03/2017

Institut Municipal de Persones amb Discapacitat

12/2016

Institut de Cultura de Barcelona

12/2016

Institut Municipal d'Informàtica

11/2016

Institut de Cultura de Barcelona

11/2016

Institut de Cultura de Barcelona

11/2016

Institut de Cultura de Barcelona

11/2016

Institut de Cultura de Barcelona

09/2016

Institut de Cultura de Barcelona

06/2016

Institut de Cultura de Barcelona

06/2016

Institut de Cultura de Barcelona

05/2016

Institut de Cultura de Barcelona

05/2016

Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona

03/2016

Institut Municipal de Mercats de Barcelona

03/2016

Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona

02/2016

Institut de Cultura de Barcelona

01/2016

Institut Municipal de Mercats de Barcelona

11/2015

Institut Municipal de Mercats de Barcelona

11/2015

Institut Municipal de Mercats de Barcelona

09/2015

Institut Municipal de Mercats de Barcelona

07/2015