Tramitació del Decret de l’Alcaldia de limitació de la velocitat de circulació a 30 km/h a tots els carrers no inclosos a la Xarxa Bàsica de Barcelona

La reducció de la velocitat té un impacte molt significatiu en el nombre de sinistres que es produeixen a la ciutat i també en la gravetat de les lesions de les persones implicades. Subsidiàriament és una mesura que redueix l’impacte acústic del trànsit i millora algunes de les emissions vinculades al trànsit de vehicles.

Amb l’objectiu principal de millorar de l’habitabilitat de la ciutat i el benestar dels ciutadans, en promoure una millor integració dels vehicles motoritzats en l’àmbit urbà, es tramita l’aprovació de la limitació de la velocitat de circulació, en tots els carrers no inclosos a la Xarxa Bàsica de Barcelona, a 30 km/h.

Projecte normatiu

En aplicació de les competències atribuïdes a l'Alcaldia per la Carta Municipal, la modificació del límit de velocitat a tots els carrers no inclosos a la Xarxa Bàsica de Barcelona es realitza mitjançant un decret normatiu de l'Alcaldia, a proposta de la Regidora de Mobilitat.

Aprovació definitiva

L’Alcaldessa va disposar l’aprovació definitiva del nou límit de velocitat a tots els carrers no inclosos a la Xarxa Bàsica de Barcelona en data de 6 de març de 2020.