Hores i costos dels alliberaments sindicals 2016

Els delegats sindicals tenen reconegudes una sèrie d’hores sindicals al mes que poden utilitzar per exercir les seves tasques de representació. Aquí trobareu la informació sobre els sindicats que actualment gaudeixen d’aquestes hores i el cost que això suposa per a l'Ajuntament i les seves entitats municipals.

Informació relacionada