Indemnitzacions als alts càrrecs de l'Ajuntament, organismes autònoms i entitats públiques empresarials

L'Ajuntament de Barcelona, els seus organismes autònoms i les seves entitats públiques empresarials no preveuen el pagament d'indemnitzacions al personal per cessament de la vinculació.