MONEDA CIUTADANA

undertext
Moneda ciutadana B-MINCOME

A partir del darrer quadrimestre de 2018, fins al 25% de l’ajut econòmic es pagarà en moneda ciutadana mitjançant una transferència electrònica perquè es gasti en la xarxa de comerços i altres operadors econòmics que admetin el cobrament en aquesta moneda. L’objectiu de la moneda ciutadana és fomentar el comerç local de proximitat i reforçar els llaços comunitaris de les persones residents d’aquests barris.

La moneda ciutadana tindrà paritat amb l’euro i podrà ser utilitzada en la xarxa de comerços que l’admetin que quedarà publicada en aquest lloc web. La prestació de la moneda ciutadana es podrà pagar tan sols a un grup de persones perceptores de l’ajut econòmic d’una o diverses zones geogràfiques per poder-ne avaluar l’impacte diferencial.

Catalan