Barcelona,
una ciutat compromesa
amb la literatura

Barcelona és candidata
a ser Ciutat de la Literatura
dins de la Xarxa de Ciutats Creatives
UNESCO

Barcelona,
una ciutat creativa

La Xarxa de Ciutats Creatives
UNESCO
treballa per la diversitat cultural
i el desenvolupament urbà
sostenible

Barcelona,
una ciutat que estima la literatura

La diversitat i la solidesa
del nostre recorregut literari
evidencien la fortalesa d’aquest
sector

Barcelona,
una ciutat que
viu la cultura

La capitalitat
cultural
i la participació ciutadana
fan de Barcelona
una gran obra literària