Clubs de lectura

20 ANYS DE CLUBS DE LECTURA

Enguany, el curs 2019/2020 les Biblioteques de Barcelona us ofereixen més de cent clubs de lectura. Són grups de persones interessades a compartir la lectura i el comentari d’obres diverses. Cada grup, conduït per un expert, es reuneix d’octubre a maig en sessions mensuals d’una durada aproximada d’una hora i mitja.

Tipus de clubs de lectura

Els clubs de lectura oberts són aquells que poden abastar una àmplia varietat de lectures, sense el fil d’un gènere o espai o temps històric concret.

Els clubs de lectura temàtics són aquells que proposen un camí de lectures determinat per una temàtica, un gènere o un espai i un temps concret.

Els clubs de lectura en línia són una iniciativa que té com a objectiu promoure la lectura i el diàleg a través de les noves tecnologies..

A qui van adreçats?

Estan especialment pensats per a persones amb ganes de llegir, fer amics i xerrar amb l'excusa d'una lectura interessant.

Quins són els objectius?

- Fomentar l'hàbit de la lectura i el diàleg.
- Oferir noves possibilitats per al temps lliure.
- Promoure l'ús de la biblioteca i donar-la a conèixer com a equipament cultural.
- Crear un punt de trobada per a persones interessades en la lectura.
- Donar a conèixer entorns socials i culturals diferents del nostre.
- Proposar una guia bàsica de lectures.
- Afavorir un apropament crític als diferents gèneres literaris.
- Donar a conèixer les especialitzacions de les biblioteques que acullen l'activitat.

Com hi puc participar?

Per ser membre d'un club de lectura, posa’t en contacte amb la biblioteca que l’ofereix per saber si hi ha places disponibles.

Donarem prioritat a aquelles persones que actualment no assisteixen a cap club de lectura (les persones que en els darrers dos anys hagin participat en algun club de lectura només es podran inscriure si queden places disponibles). En cas de no assistir al 80% de les sessions, la plaça quedarà a disposició d'una altra persona preinscrita.