Clubs de lectura

Una any més,  les Biblioteques de Barcelona us ofereixen més de cent clubs de lectura. Són grups de persones interessades a compartir la lectura i el comentari d’obres diverses. Cada grup, conduït per un expert, es reuneix d’octubre a maig en sessions mensuals d’una durada aproximada d’una hora i mitja.

Tipus de clubs de lectura

Els clubs de lectura oberts són aquells que poden abastar una àmplia varietat de lectures, sense el fil d’un gènere o espai o temps històric concret.

Els clubs de lectura temàtics són aquells que proposen un camí de lectures determinat per una temàtica, un gènere o un espai i un temps concret.

Com a novetat d’aquest any, i amb l’objectiu de promoure la lectura i el diàleg a través de les noves tecnologies, hi haurà dues noves línies de clubs de lectura. D’una banda, hi haurà els clubs de lectura híbrids, clubs en què es llegiran llibres en format paper que es comentaran a través de videoconferència. I d’altra banda, hi haurà els clubs de lectura virtuals, clubs en què es llegiran llibres en format electrònic i la interacció entre lectors i conductors es farà a través de Tellfy, una aplicació per a dispositius mòbils que permet una lectura en forma d’hipertext de les obres triades i la conversa a través de videoconferències.

Quins són els objectius?

- Fomentar l'hàbit de la lectura i el diàleg.
- Oferir noves possibilitats per al temps lliure.
- Promoure l'ús de la biblioteca i donar-la a conèixer com a equipament cultural.
- Crear un punt de trobada per a persones interessades en la lectura.
- Donar a conèixer entorns socials i culturals diferents del nostre.
- Proposar una guia bàsica de lectures.
- Afavorir un apropament crític als diferents gèneres literaris.
- Donar a conèixer les especialitzacions de les biblioteques que acullen l'activitat.

Com hi puc participar?

A partir d’aquest any, les inscripcions als clubs de lectura es faran a través de Puntxarxa, un servei en línia que et permetrà consultar tota l’oferta de clubs i les places disponibles.

Donarem prioritat a aquelles persones que només han participat un any en un club de lectura i a les  que encara no ho han fet (les persones que en els darrers dos anys hagin participat en algun club de lectura només es podran inscriure si queden places disponibles). En cas de no assistir al 80% de les sessions, la plaça quedarà a disposició d'una altra persona preinscrita.