Clubs de lectura

Un any més, les Biblioteques de Barcelona us ofereixen una àmplia oferta de clubs de lectura. Es tracta de persones interessades a compartir la lectura i el comentari d’obres diverses, conduïdes per una persona experta.

Els clubs de lectura a mida són un model flexible i versàtil de club de lectura, que poden tenir entre 1 i 4 sessions presencials.

Els clubs de lectura generals poden abastar una àmplia varietat de lectures, sense el fil d’un gènere, espai o temps històric concret.

Els clubs de lectura infantils  ofereixen una varietat de formats diferents adaptats a infants fins als 12 anys.

Els clubs de lectura juvenils  ofereixen una varietat de formats diferents adaptats a joves a partir dels 12 anys.

Els clubs de lectura d’aprenentatge de llengües proposen lectures en diferents llengües vehiculars.

Els clubs de lectura temàtics proposen un camí de lectures determinat per un gènere, un espai o un temps concret.

Els clubs de lectura virtuals proposem lectures en format electrònic i la interacció es fa a través de Tellfy, una aplicació per a dispositius mòbils.

Preinscripció:

A partir del dilluns 4 de setembre, a les 16.00 hores, s’obre la preinscripció general per a totes les persones interessades a participar en els clubs de lectura de Biblioteques de Barcelona.

La biblioteca confirmarà la plaça a les persones admeses, les quals podran recollir el primer llibre a la biblioteca.

Quins són els objectius?

Fomentar l'hàbit de la lectura i el diàleg.
Oferir noves possibilitats per al temps lliure.
Promoure l'ús de la biblioteca i donar-la a conèixer com a equipament cultural.
Crear un punt de trobada per a persones interessades en la lectura.
Donar a conèixer entorns socials i culturals diferents del nostre.
Proposar una guia bàsica de lectures.
Afavorir un apropament crític als diferents gèneres literaris.
Donar a conèixer les especialitzacions de les biblioteques que acullen l'activitat.