Inici | habitaturba.bcn.cat

Estacions

Barcelona compta amb una xarxa d’estacions de mesura dels diferents contaminants, la valoració i l’estudi de les dades que es recullen faciliten informació acurada sobre els seus nivells en diferents punts de la nostra ciutat.

Des de la direcció general de qualitat ambiental de la Generalitat de Catalunya es validen aquestes dades diàriament, mensual i anual de manera que cada any s’emet un informe sobre la qualitat de l’aire al nostre territori. D’altra banda, des de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, es validen i analitzen les lectures recollides a la ciutat i també s’emet un informe anual.

Per tant, és important tenir en compte que, les lectures que ofereix aquest web són a temps real i que, han de ser validades posteriorment per tal d’analitzar els valors i els possibles condicionants puntuals que els poden alterar (avaries o calibratge dels equips). Tanmateix, esmostren els nivells dels diferents contaminants sobre les dades disponibles en la darrera hora i l'avaluació de la qualitat de l'aire que es fa és sobre aquesta última dada. És possible que durant el dia es puguin produir superacions dels nivells, que facin que la qualitat de l'aire no hagi sigut bona, i que no es mostrin aquí en el moment de fer la consulta.

L'evolució per hores, així com l'històric de dades es pot consultar en aquest enllaç.

Previsió

Aquest web incorpora la possibilitat de consultar la previsió de la qualitat de l’aire per als NO2  i els PM10. El model utilitzat, desenvolupat i gestionat per Barcelona Regional, Agència de Desenvolupament Urbà, es basa en un model de dispersió de contaminants anomenat ADMS-Urban, el mateix que utilitza Londres i Paris, entre d'altres ciutats, per la seva previsió. Per elaborar la predicció, el model, que té un marge d’encert de l’índex de qualitat de l’aire d'un 71% , utilitza tot l’inventari d’emissions de Barcelona i l’entorn (trànsit, activitat industrial, sector comercial i domèstic, port i aeroport, etc..), així com la previsió meteorològica i de contaminació de fons exògena a l’àmbit.

Existeixen altres models com per exemple el sistema de pronòstic de la qualitat de l'aire operacional per a Espanya (CALIOPE) del Departament de Ciències de la Terra del Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS), que proporciona el pronòstic de la qualitat de l'aire per a Europa i Espanya, www.bsc.es/caliope

Actualitat

Els continguts d'aquest web estan subjectes a una llicència de Creative Commons si no s'indica el contrari