Què són les partícules PM10

Quan parlem de partícules PM10 ens referim a petites partícules de pols que malgrat ser invisibles als nostres ulls floten en l’aire i penetren amb facilitat a l’aparell respiratori i inclús poden passar als vasos sanguinis i fixar-s’hi. Distinguim entre les de menys de 10 micres (PM10) i les de menys de 2,5 micres (PM2,5).

Entorn a un 20% d'aquestes partícules és generat pels motors, els pneumàtics i els frens del vehicles. La resta procedeix principalment de la pols de les obres i, eventualment, dels núvols de pols sahariana. Són molt presents quan hi ha temperatures baixes i el vent no bufa.

  • Un 71% es genera fora del municipi (contribució regional).
  • Un 20,8% prové del trànsit de vehicles.
  • Un 6,4%, s'origina de la resta de sectors.
  • Un 1,5%, prové de l'activitat portuària.
  • Un 0,3%, té orígen en la indústria.