L’Ajuntament de Barcelona va presentar al novembre del 2016 la mesura de govern Programa de mesures contra la contaminació atmosfèrica de Barcelona. L’objectiu és donar compliment a les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut i al compromís establert amb la Unió Europea per reduir els índexs de contaminació que superen el llindar establert per la normativa europea, i protegir, així, la salut de les persones.

El programa inclou 25 mesures estructurals i específiques per afrontar episodis d’alta contaminació i 58 accions en àmbits com el model urbà, la mobilitat, les grans infraestructures, la zona de baixes emissions de l’àmbit de les rondes de Barcelona, o la salut, entre altres.  El document defineix, també, un protocol d’actuació per alts nivells de contaminació atmosfèrica a la ciutat de Barcelona, que s’inclou en el Pla bàsic d’emergències municipal.

El 6 de març de 2017 les administracions catalanes van fixar el calendari i les accions per emprendre en el marc de la Cimera de la Qualitat de l’Aire a la conurbació de Barcelona, amb l’objectiu de reduir d’un 30% les emissions associades al trànsit viari en 15 anys, per complir els nivells recomanats per l’OMS. Al març del 2019 les administracions van renovar els acords per assolir els objectius marcats el 2017.