L’Ajuntament de Barcelona duu a terme actuacions per a la millora de la qualitat de l’aire que respira tota la població, i molt especialment els col·lectius més sensibles a la contaminació atmosfèrica, com ara els infants.

Escola Respira és el programa municipal que recull les actuacions per millorar la qualitat de l’aire als entorns escolars així com accions de sensibilització a tot el col·lectiu escolar. Gira entorn a quatre grans àmbits: l’espai urbà; les aules; els espais d’esbarjo; i els aspectes transversals i pedagògics.

Inclou 2 línies d’acció a treballar activament amb els centres escolars i 4 altres línies.

 

 

2 línies d’acció a treballar activament amb els centres escolars:

Eco-auditoria de qualitat de l'aire

Eco-auditoria de qualitat de l'aire

Auditoria als centres escolars per abordar de manera individualitzada la problemàtica de la contaminació atmosfèrica, tant en els accessos com a l’interior dels centres. Acció dissenyada amb un enfoc pedagògic, permetent la participació activa de l’alumnat durant tot el procés.

Convocatòria dirigida a Primer Cicle d’ESO i oberta a un màxim de 20 centres educatius per curs acadèmic. S'inicia al curs 2018-2019 amb una prova pilot a 5 centres.

Per a més detalls podeu visitar la pàgina web de l’Ecoauditoria de la qualitat de l’aire.

Microxarxa Escola respira

Microxarxa Escola respira

En el marc del programa “Escoles + Sostenibles” s’ofereix un nou recurs educatiu per ajudar a conèixer la problemàtica de la qualitat de l’aire i poder així sensibilitzar al col·lectiu escolar. Aquest recurs es vehicula a través d’una microxarxa de treball específica. S’ofereix una guia educativa de la qualitat de l’aire i la mobilitat, una maleta de recursos i visites a una estació de control atmosfèric.

Convocatòria dirigida a l’alumnat del Cicle Superior d’Educació Primària. S'inicia al curs 2018-2019 amb una prova pilot a 5 centres, i posteriorment s'incorpora 10 centres en cada curs escolar. També es dona suport a projectes educatius impulsats per altres entitats.

Per a més detalls podeu visitar la pàgina web de la microxarxa Escola Respira.

Altres línies d’acció:

Impuls a la creació de murs verds

Impuls a la creació de murs verds

Els murs i parets verdes són estructures vegetals que ajuden a disminuir la contaminació acústica, la contaminació atmosfèrica, afavoreixen la biodiversitat i milloren l’estètica de l’entorn. És per això que esdevenen un bon aliat a l’hora de preservar la qualitat ambiental dels entorns escolars.

Projecte “Camí escolar, espai amic”

Projecte “Camí escolar, espai amic”

En el marc del projecte “Camí escolar, espai amic” s’inclou la introducció de la qualitat de l’aire i la contaminació atmosfèrica a les 90 escoles integrades al projecte. Camí escolar, espai amic pretén que els escolars guanyin autonomia personal i qualitat de vida en els seus desplaçaments sols a l'escola, al casal, etc. promovent alhora un compromís de participació de la comunitat.

Mobilitat més sostenible

Mobilitat més sostenible

Accions de mobilitat més sostenible per al foment de l’acompanyament escolar en transport públic, a peu, en bicicleta o en patinet. Accions ja en desenvolupament al districte de Sarrià-Sant Gervasi ( KanGo; nova xarxa de bus; bus compartit, etc. ).

Mobilitat més sostenible

Accions de model urbà

Com els Eco-xamfrans, per a millorar les zones d’entrada i sortida escolars, o altres a nivell de ciutat com l’impuls d’accions d’allunyament del trànsit i pacificació dels carrers, on es pot destacar la implementació de les superilles.

El detall de les diferents línies d’acció incloses dins del programa “Escola Respira” es pot consultar al següent enllaç: Consulteu el programa

El 3 de juny, va quedar tancat el període d'inscripcions de les escoles a les activitats previstes per al curs 2019-2020.