La contaminació atmosfèrica de Barcelona afecta diàriament la salut de tota la població, si bé no de la mateixa manera. Els infants, la gent gran, les dones embarassades i les persones amb problemes de salut —com ara asma, malalties del cor o dels pulmons— en pateixen més els efectes que la resta.

Segons els estudis duts a terme per l’Agència de Salut Pública de Barcelona la contaminació de l'aire provoca més de 350 morts prematures a l’any, i suposa un problema de salut especialment rellevant per a la població més vulnerable, com els 200.000 menors de 14 anys que viuen a la ciutat. Els estudis corroboren, també, que la contaminació té una afectació directe sobre el desenvolupament cognitiu dels infants. Molts estudis científics demostren una relació directa entre l’exposició a la contaminació atmosfèrica i una pitjor salut, tant a curt com a llarg termini. 

L’aire contaminat provoca càncer de pulmó, té clars efectes en malalties cardiovasculars i respiratòries, contribueix a l’aparició d’asma i de diabetis, restringeix el creixement fetal, alenteix el desenvolupament del cervell i de la funció pulmonar dels infants, i redueix l’esperança de vida.

Una exposició al gas diòxid de nitrogen (NO2) a curt termini pot provocar irritació dels ulls i del sistema respiratori. A llarg termini, els principals efectes poden ser un desenvolupament pulmonar més lent en els nens i nenes, bronquitis en infants asmàtics, i aparició de malalties respiratòries cròniques i cerebrovasculars en els adults. La pols flotant o partícules en suspensió a l’aire (PM10 o PM2,5) afecta especialment l’aparell respiratori i el sistema cardiovascular. L’exposició a llarg termini a partícules en concentracions relativament baixes, habituals al medi urbà, pot afectar els pulmons i fins i tot causar càncer. Les partícules més fines són les més perilloses per a la salut, perquè penetren fins a l’interior del sistema circulatori i arriben al torrent sanguini.

Esport i contaminació: Des del punt de vista mèdic, és aconsellable per a la població en general practicar, de manera regular, activitats esportives a l’espai públic, com ara caminar, córrer, anar amb bicicleta, nedar o d’altres, tot i els problemes derivats de la contaminació de l’aire diària. Els beneficis de fer esport són més grans que els possibles perjudicis derivats de l’exposició a un aire contaminat. Excepcionalment, i en cas d'episodis d'alta contaminació per partícules PM10 o gas NO2, es recomana a la població més vulnerable (persones amb malalties respiratòries i del cor i persones grans) reduir l'exercici físic intens, especialment a l'exterior.

Efectes de la contaminació en la salut