Entre els mesos de juny i setembre de 2019 va tenir lloc el procés participatiu per a la redacció de la futura ordenança reguladora de la zona de baixes emissions Rondes de Barcelona. El procés participatiu va incloure quatre sessions de debat presencials i una sessió final de retorn de propostes, així com un espai online a la plataforma municipal "Decidim". En total hi van participar més de 230 persones i es van recollir 182 enquestes amb aportacions ciutadanes a l’ordenança.

Si vols saber-ne més visita el web dels processos de participació de l’Ajuntament de Barcelona Decidim.