L’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) és l’encarregada del seguiment i anàlisi de la contaminació atmosfèrica de la ciutat. Cada any publica l’informe anual d’avaluació de la qualitat de l'aire i la seva evolució al llarg dels anys. Aquest informe recull els diferents contaminants mesurats a la ciutat a través de les estacions de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) dins de ciutat, gestionada conjuntament amb la Generalitat de Catalunya.