×

Error message

Notice: Undefined index: environment in include_once() (line 676 of /var/www/apps/app0470/www/qualitataire/sites/default/settings.php).

La mobilitat en episodi de contaminació amb restricció de trànsit

Quan i on es restringeix la circulació de vehicles?

A partir de l’1 de desembre de 2017, en cas d’episodi de contaminació amb restricció de trànsit s’activen restriccions temporals en la circulació dels vehicles més contaminants dins la Zona de Baixes Emissions de l'àmbit Rondes de Barcelona.

Les restriccions estan vigents de 7.00 a 20.00 hores, laborables de dilluns a divendres mentre duri l'episodi. Per facilitar la mobilitat dels usuaris, es reforça el transport públic amb mesures extraordinàries.

En cas que es decreti un episodi de contaminació per pols de les partícules en suspensió (PM10) no s’activen restriccions de circulació de vehicles, ni es prenen mesures relacionades amb la mobilitat. Es difonen recomanacions per restablir la normalitat el més aviat possible i evitar els efectes nocius de la contaminació en la salut.

Què és una zones de baixes emissions?

És una àrea on es restringeix la circulació de vehicles més contaminants per protegir la salut de les persones i el medi ambient. A Barcelona s'ha implantat de manera temporal la Zona de Baixes Emissions de l'àmbit rondes de Barcelona des de l’1 de desembre de 2017, que serà permanent a partir del 2020. L'Àrea Metropolitana de Barcelona preveu implantar la Zona de Baixes Emissions de l’àrea metropolitana a partir de l’any 2025.

La Zona de Baixes Emissions de l'àmbit rondes de Barcelona i les seves vies d'aproximació disposen de senyalització viària per indicar-ne la seva delimitació, quines vehicles poden circular-hi i en quins horaris.

Com sabré que s'activa un episodi de contaminació?

L'Ajuntament de Barcelona informa dels avisos preventius o episodis de contaminació a través dels canals d’informació de la ciutat (web, xarxes socials, servei de premsa), del servei gratuït d’alertes de la contaminació per correu electrònic i a través del telèfon gratuït 010.

L'Ajuntament n'informa com a mínim a les 15.00 hores del mateix dia que s'ha declarat l'episodi de contaminació, i les mesures entren en vigor l'endemà a partir de les 7.00 i fins a les 20.00 hores, en dies laborables de dilluns a divendres mentre duri l'episodi.

En el cas d'episodis de contaminació amb restricció de trànsit, també s'informa amb antelació a través de missatges als panells d'informació variable ubicats dins la ciutat i a les vies d'accés a la ciutat, i s'instal·la la senyalització vertical a les rondes i entorns per donar-ne coneixement als conductors de vehicles. Les mesures es mantenen per dia sencer fins a l'avís de desactivació.

La Generalitat de Catalunya, l'AMB i TMB també preveuen informar-ne a través dels seus mitjans i canals corporatius.

A quins vehicles afecta la restricció de circulació dins la ZBE Rondes Barcelona?

Des de l’1 de desembre de 2017, en dies d'episodi de contaminació amb restricció de trànsit, la mesura afecta tots els turismes sense el distintiu ambiental de la DGT (gasolina anteriors a Euro 3 matriculats abans del gener de l’any 2000, i dièsels anteriors a Euro 4 matriculats abans de gener del 2006) i les furgonetes anteriors a Euro 1 (matriculades abans de l’1 d’octubre de 1994).

A partir de l'1 de desembre de 2018, la restricció s’aplica també als vehicles lleugers (motos i ciclomotors) sense etiqueta DGT, anteriors a Euro 2, que correspon majoritàriament als matriculats abans de 2003.

Les restriccions temporals s’ampliaran progressivament a la resta de vehicles sense etiqueta DGT i seran permanents a partir del 2020, entre les 7.00 hores i les 20.00 hores en dies laborables de dilluns a divendres.

Quins vehicles estan exempts?

Queden exempts de manera permanent els vehicles de persones amb mobilitat reduïda, els serveis d'emergències (policia, bombers, ambulàncies) i els serveis essencials (mèdic, funerari).

Fins al gener de 2020 en queden exempts de manera temporal les furgonetes Euro 1, Euro 2 i Euro 3, els camions, els autocars, i els autobusos.

Quan seran permanents les restriccions?

A partir de l’1 de gener de 2020 els vehicles sense etiqueta de la DGT no podran circular els dies laborables de dilluns a divendres de les 7.00 a les 20.00 hores. Es mantenen les exempcions permanents.

A partir de l’1 de gener de 2025 no podran circular els vehicles sense etiqueta de la DGT en els municipis que integren l'àrea metropolitana, en horaris pendents de determinar. Es mantenen les exempcions permanents.

Puc circular en moto o ciclomotor?

Des de l'1 de desembre de 2018 les motos i ciclomotors sense etiqueta DGT no poden circular en episodi de contaminació amb restricció de trànsit dins la Zona de baixes emissions de les Rondes de Barcelona. Es tracta dels vehicles lleugers anteriors a Euro 2 matriculats abans de 2003. La restricció serà permanent a partir d l'1 de gener de 2020.

Els vehicles de persones amb mobilitat reduïda poden circular?

Els vehicles de persones amb mobilitat reduïda sempre poden circular dins la Zona de Baixes Emissions de l'àmbit rondes de Barcelona, independentment del distintiu ambiental del seu vehicle. Formen part de les exempcions permanents de restricció de mobilitat, igual com els serveis d'emergències (policia, bombers, ambulàncies) i els serveis essencials (mèdic, funerari).

Les restriccions afecten taxis i vehicles d'autònoms?

Sí. La restricció inclou els taxis i els vehicles d’autònoms. L’Administració potencia ajudes per afavorir la renovació de taxis i vehicles comercials per models híbrids, elèctrics o de gas.

Els camions, vehicles de transport col·lectiu, de mercaderies o vehicles especials també estan tots afectats per les restriccions?

Dins la Zona de baixes emissions de les Rondes Barcelona no poden circular les furgonetes anteriors a Euro 1 en dies d’episodi de contaminació amb restricció de trànsit, laborables de dilluns a divendres de 7.00 a 20.00 hores. A partir del 2020, la restricció s’estén a tots els dies laborables de dilluns a divendres de 7.00 a 20.00 hores.

Els camions, els autocars, els autobusos i les furgonetes Euro 1, Euro 2 i Euro 3, tenen exempció temporal fins a l'1 de gener de 2020.

Les restriccions afecten vehicles d’altres províncies? I els vehicles dels turistes?

Si. Tots els vehicles que circulen dins la Zona de Baixes Emissions de l’àmbit Rondes de Barcelona estan sotmesos a les mateixes restriccions independentment de la província de l’Estat Espanyol o del país on s’hagin matriculat. Els vehicles poden circular si compleixen els requisits Euro equivalents als distintius ambientals B, C, ECO o Zero fixats per la DGT. 

No poden circular en dies d’episodi de contaminació amb restricció de trànsit dins la Zona de Baixes Emissions de l’àmbit Rondes de Barcelona els turismes de gasolina anteriors a Euro 3 o els turismes dièsel anteriors a Euro 4, així com a les furgonetes anteriors a Euro 1 indistintament del tipus de combustible. Tampoc poden circular les motos i els ciclomotors sense etiqueta DGT, anteriors a Euro 2.

A partir de l’1 de gener de 2020 no podrà circular cap vehicle sense distintiu ambiental de la DGT, amb l’excepció dels vehicles amb exempcions permanents. De dilluns a divendres, de 7 a 20h, en dies feiners.

Com puc saber el distintiu ambiental de la DGT del meu vehicle?

La Direcció General de Trànsit ha enviat als titulars de vehicles les etiquetes ambientals que classifiquen el seu comportament ambiental. Només els vehicles que compleixen uns requisits ambientals considerats mínims reben l'etiqueta de la DGT. Els titulars de vehicles que tinguin un vehicle catalogat com a B, C, ECO o Zero Emissions i que no disposin de l'etiqueta identificativa corresponent poden adquirir-la a les oficines de Correus.

Al web de Qualitat de l’Aire pots comprovar el distintiu ambiental DGT del teu vehicle introduint la matrícula. També pots consultar-ho al web de la DGT.

Al meu vehicle li correspon distintiu ambiental però no tinc l’etiqueta. On la puc demanar?

Els titulars d’un vehicle amb distintiu ambiental B, C, ECO o Zero emissions i que no disposin de l’etiqueta identificativa corresponent poden adquirir-la a les oficines de Correus o a través d'un gestor col·legiat. També pots sol·licitar-la a través del teu taller mecànic, associat al Gremi de Tallers de Reparació d'Automòbils de Barcelona. Per a més informació, visita el web de la DGT o truca al 060.

És obligatori enganxar l'etiqueta de la DGT al vehicle? Em poden multar si no la porto?

La col·locació de l'etiqueta de la DGT, al parabrises del vehicle o en algún altre lloc visible, no és obligatori i, per tant, no et poden multar si no ho fas, sempre que el teu vehicle tingui el distintiu ambiental de la DGT. Tenir l’etiqueta identificativa enganxada al vehicle, però, facilita el control per part de la Guàrdia Urbana de Barcelona en cas d’episodi de contaminació amb restricció de trànsit.

Els conductors que no la portin col·locada al seu vehicle poden ser aturats pels agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona dins la Zona de Baixes Emissions de l’àmbit Rondes de Barcelona. En aquests casos, els agents passen a comprovar la documentació i la matrícula del vehicle i verifiquen si està subjecte a les restriccions de trànsit. En cas d’infracció, s’aplica la sanció corresponent, tipificada com a falta lleu.

Per què el meu vehicle no té distintiu ambiental de la DGT si passa la ITV?

Els vehicles, per poder ser considerats aptes per circular, prèviament han hagut de superar les normatives de la Unió Europea relatives a l’homologació i la matriculació vigents en cada moment. Aquestes normatives estableixen, entre altres aspectes tècnics, uns límits d’emissió de contaminants a l’atmosfera. Les inspeccions periòdiques obligatòries de la ITV comproven, entre d’altres, que les emissions de cada vehicle s’ajusten als límits originalment aprovats, és a dir, que no han variat en relació amb quan van sortir de fàbrica.

Els límits d’emissió de contaminants per als nous vehicles que es van homologant i matriculant a la Unió Europea han sofert una reducció espectacular en els últims anys, a causa de la millora de les tecnologies anticontaminants. Així, als vehicles més antics —encara que aquests vehicles puguin superar favorablement els controls d’emissions que es fan a les inspeccions periòdiques obligatòries de les ITV—, se’ls va aplicar uns límits d’emissió més permissius que els que s’apliquen actualment als vehicles més nous i, per tant, tenen unes emissions potencialment més elevades.

Com es controlarà que els vehicles vetats no circulin?

El control del compliment de la normativa es fa de manera manual, dins del dispositiu de la Guàrdia Urbana de Barcelona, en dies d'episodi de contaminació amb restricció de trànsit. A partir del 2019-2020 es desplegarà un sistema de control automàtic amb càmeres de lectura de matrícules en diferents punts de la ciutat, als accessos i a l’interior.

Quin criteri es fa servir per establir les restriccions de circulació?

Les restriccions temporals i posteriors prohibicions en la circulació i aparcament en calçada dels vehicles més contaminants formen part de les mesures per afavorir als vehicles menys contaminants que estableix l’Ajuntament de Barcelona i que prenen com a base la categorització del parc de vehicles duta a terme per la Direcció General de Trànsit d’acord amb el Plan Nacional de Calidad del Aire y protección de la Atmósfera 2013-2016 del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Les restriccions s’apliquen de manera progressiva als vehicles etiquetats més contaminants.

Canvien les tarifes de l’aparcament durant un episodi de contaminació?

Si. Mentre duri l’episodi de contaminació amb restricció de trànsit s’incrementa la tarifació en l’aparcament regulat a la calçada per a no residents a l’Àrea Blava i l’Àrea Verda, amb un increment de dos euros/hora, excepte per als vehicles Zero Emissions. Més informació

Reforç del transport públic en episodi de contaminació amb restricció de trànsit

Com es reforça el transport públic en episodi de contaminació?

En dies d’episodi de contaminació per NO2 es reforça el transport públic de l’àrea de Barcelona especialment en les hores punta de matí i tarda.  

 • Metro: La xarxa de metro de TMB es reforça en hores punta amb un tren més en cada línia convencional, i personal d’informació i atenció a les estacions de més afluència i les d’enllaç amb altres xarxes ferroviàries. Amb aquest reforç tota la xarxa té una freqüència de pas al voltant dels 3 minuts, quan normalment la mitjana està entre els 3-4 minuts. Aquest reforç s’afegeix a l’increment estructural d’oferta que progressivament s’està implantant a la xarxa de metro per correspondre a l’increment de la demanda.
   
 • Autobús: Es reforcen els corredors amb més demanda amb més de 50 busos addicionals. A les línies de bus metropolità de l’AMB s’incorporen un total de 30 autobusos en hora punta,  15 autobusos a l’àmbit del Baix Llobregat i 15 més al Barcelonès Nord. Aquests reforços es duen a terme bàsicament en hora punta de matí i de tarda. A primera hora del dia, els reforços es concentren en els accessos a Barcelona, mentre que durant l’hora punta de la tarda, que coincideix amb la tornada de la feina, els reforços es concentren en les principals sortides de Barcelona. Aquest reforç s'afegeix a l'increment estructural.
  En el cas dels busos metropolitans de gestió directe de l'AMB, a través de TMB, des de la tardor de 2017 s'incorporen 22 vehicles més a la flota en dies feiners. A partir de la tardor de 2018 s'incorporen 21 noves unitats.
  A les línies de bus expres.cat, que gestiona la Generalitat es reforça el servei amb 25 autobusos en les línies de Mataró, la Vall de Tenes, Caldes de Montbui, Sentmenat, Vic, Sabadell, Igualada, Esparreguera, Corbera de Llobregat, Vallirana i Sant Pere de Ribes.
   
 • Tram: Millora dels intervals de pas del tramvia. A tot el tronc comú entre les 7 hores i les 22 hores la freqüència en dies d’episodi es situa en 4 minuts, en comptes dels 5 habituals. S’incrementa la capacitat amb la incorporació de dues unitats dobles a les línies T1 i T4 i es reforça en general el servei a les línies T5 i T6 en hora vall.
   
 • Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC): S’incrementa l’oferta a la Línia del Vallès i a la Llobregat – Anoia en hora vall. També es reforça la circulació a la línia Llobregat –Anoia durant tot el dia així com el bus Sant Cugat del Vallès – Barcelona.
   
 • Rodalies de Catalunya: Ampliació de l’hora punta fins a les 11 hores a les línies R1 i R4. L’anàlisi de la resta de corredors conclou que en aquests moments hi ha capacitat sobrant a la resta de línies per donar servei a un increment de la demanda.

Què són la T-aire i la T-Verda Metropolitana?

En el camí cap a una mobilitat més sostenible s'ofereixen nous títols de transport específics:

 • T-aire. Es tracta d’un títol multipersonal de 2 viatges integrats per utilitzar el mateix dia de la primera validació i que és vàlid únicament en dies d’episodi ambiental per NO2. La T-aire estarà disponible a les 6 corones i el temps de transbordament és el mateix que el de qualsevol títol integrat: 1 hora i 15 minuts per a la zona 1 i es va incrementant en 15 minuts més per cada zona addicional. El preu és el de 2 viatges d’una T-10 aplicant un descompte del 10%. La T-aire està disponible a les màquines de venda automàtica dels operadors de transport públic ( TMB, FGC, Rodalies de Catalunya i Tram) en dies d’episodi. S’activa la venda en el moment en què la Direcció General de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya declari un episodi ambiental de contaminació i es desactiva un cop es declari la fi de l’episodi.
  Més informació
   
 • T- Verda Metropolitana. Títol de transport que dona dret a tres anys de transport públic gratuït en tots els serveis de transport de l’ATM a canvi de desballestar un vehicle considerat molt contaminant. Es tracta d’un passi de transport públic gratuït per a tot l'àmbit integrat metropolità (6 corones).  En l’àmbit dels 36 municipis metropolitans es gestiona a través del servei AMB Informació. La Generalitat el fa extensiu a la resta de municipis amb el nom de T-Verda. 
  Se’n poden beneficiar les persones que donin de baixa i desballestin un vehicle contaminant i que no adquireixin cap vehicle nou durant la vigència de tres anys de la Targeta Verda Metropolitana. La persona beneficiària ha d’acreditar ser major d’edat, estar empadronada dins de l’àmbit de l’ATM de Barcelona i haver desballestat un vehicle contaminant de la seva titularitat que pagui l’impost de vehicles de tracció mecànica en algun municipi integrat.  Caldrà renovar anualment. El titular de la targeta pot cedir per una única vegada el dret de la targeta a un beneficiari substitut que pot ser qualsevol membre de la seva unitat familiar. L’emissió i renovació es realitza sense cap cost als centres d’atenció al client establerts per l’AMB per als residents dels 36 municipis metropolitans, i de l’Associació de Municipis amb Transport Urbà (AMTU) per a la resta de l’àmbit ATM. S’hi poden acollir els vehicles desballestats fins a 6 mesos abans del moment de la sol·licitud de la tramitació de la T-Verda. Els vehicles que entren dins d’aquesta opció són:
  • Turismes dièsel matriculats abans de 2006
  • Turismes gasolina o gas matriculats abans de 2000
  • Motocicletes matriculades abans de l’1/7/2004
  • Ciclomotors matriculats abans del 17/6/2002
   Més informació

Quins avantatges m’ofereix la xarxa de transport públic?

Viatjar en transport públic estalvia embussos innecessaris, facilita temps per a la lectura, la conversa o escoltar música de manera relaxada i suposa estalviar diners.

Barcelona disposa d’una àmplia xarxa d’autobús, metro, tramvia, ferrocarril i tren. Hi ha més de 2.513 parades de transport públic distribuïdes pel territori per facilitar els desplaçaments diaris de les persones. La xarxa és objecte de millores contínues per facilitar un servei més eficient, amb més connectivitat i millor intermodalitat entre els diferents modes de transport. Barcelona treballa perquè l’any 2018 el 95% de la població pugui disposar d’un servei d’autobús d’altes prestacions a menys de 300 metres de cada llar. La xarxa de metro té 8 línies, 156 estacions i més de 140 trens que funcionen en hora punta cada dia laborable.

Què puc fer si en els meus desplaçaments només tinc l'opció de fer servir el vehicle privat?

Si l'única opció que tens és desplaçar-te en vehicle privat, considera la possibilitat de compartir el cotxe menys contaminant possible amb altres persones que facin la teva mateixa ruta: reduiràs emissions contaminants i el teu trajecte serà més agradable i econòmic. Combina'l amb el transport públic sempre que puguis.

La xarxa de transport públic de la ciutat de Barcelona i de l’àrea metropolitana experimenta millores continues per donar resposta a les necessitats de la població. Consulta les possibilitats de desplaçament en transport públic a través del web municipal Com s’hi va, del web de l’AMB On vols anar? o de la plataforma de la Generalitat de Catalunya Mou-te.

Què puc fer jo per reduir la contaminació?

Ves sempre que puguis a peu, en bicicleta o en transport no motoritzat: no només pels beneficis que comportarà per a la teva salut, sinó també pels que aportarà a la ciutat sencera, ja que suposa un vehicle menys que causa contaminació atmosfèrica, soroll i embussos.

Si vas caminant o en bicicleta en les hores punta de mobilitat, busca les rutes alternatives en les quals hi hagi menys trànsit: això reduirà el temps del teu recorregut i farà que respiris aire més net.

Fes servir preferentment el transport públic abans que el teu cotxe privat, o comparteix un cotxe menys contaminant amb altres usuaris que facin la teva mateixa ruta.

Què és un episodi de contaminació ambiental i com prevenir-lo

Què és un episodi de contaminació?

Un episodi de contaminació ambiental és una circumstància en la qual els nivells de contaminants atmosfèrics superen els valors límit recomanats per la Unió Europea (UE) i esdevenen nocius per a la salut. A Barcelona es pot produir fins a 3 vegades l'any especialment en relació amb concentracions de partícules en suspensió PM10 (80 µg/m³ o més de 3 dies seguits 50 µg/m³) i el diòxid de nitrogen NO2 (200 µg/m³ o més).

La Generalitat de Catalunya pot decretar alerta per alta contaminació ambiental en dues fases, “Avís Preventiu o “Episodi ambiental de contaminació”, segons el nivell de concentració dels contaminants i segons el contaminant : PM10 i NO2. Es pot donar el cas d’activació d’una mateixa fase amb tots dos contaminants alhora.

Consells de salut i mobilitat en episodi de contaminació

L'Ajuntament de Barcelona ofereix unes recomanacions a la població en general en cas de contaminació:

Es recomana a tota la població:

 • Moure's a peu o en bici i aprofitar els carrers amb menys trànsit.
 • Optar pel transport públic en lloc del transport privat.
 • Si no hi ha més opció que el vehicle privat, compartir-lo o combinar-lo amb el transport públic.
 • A la llar i a l'oficina regular la climatització evitant escalfament o refrigeració excessiva i ventilar en hores de menys trànsit al  carrer.
 • Arrancar i frenar suaument i ajustar bé la pressió dels pneumàtics, per disminuir l'emissió de partícules contaminants.
 • En el cas d'episodis de PM10 es recomana, addicionalment, reduir l'exercici físic intens a l'exterior

Es recomana a la població més vulnerable (persones amb malalties respiratòries o cardíaques, infants en edat preescolar, gent gran i dones embarassades)

 • En el cas d'avís preventiu per PM10 o d'episodi per NO2  reduir l'exercici físic intens, especialment a l'exterior
 • En el cas d'episodi per PM10 evitar l'exercici físic intens, especialment a l'exterior

Consulta en aquest enllaç totes les recomanacions per reduir l’exposició a la contaminació atmosfèrica i protegir la salut de les persones (població en general, escoles, etc.) de l'Agència de Salut Pública de Barcelona.

Quines mesures s’activen per a cada escenari de contaminació?

En cada escenari declarat per la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament posa en marxa el protocol municipal d’actuacions, que preveu un seguit de mesures adaptades a cada cas. Només l’episodi de contaminació per NO2 activa el reforç extraordinari del transport públic (T-Aire, etc.), la restricció de circulació de vehicles dins la Zona de Baixes Emissions de l'àmbit Rondes de Barcelona i l’increment de tarifació en l’aparcament en Zona Verda per als vehicles no residents. Les mesures que s’implanten en cada episodi de contaminació (segons contaminant i grau) són:

Diòxid de nitrogen (NO2 )

Fase d’avís preventiu

 • Comunicació a la població per mitjà de canals interns i externs.
 • Activació de campanyes de sensibilització.

Fase d’episodi

 • Comunicació a la població per mitjà de canals interns i externs.
 • Reforç del transport públic amb aportació de tots els efectius disponibles.
 • Increment de la tarifació en l’aparcament regulat a la calçada.
 • Permetre la circulació només als vehicles menys contaminants (dins la Zona de Baixes Emissions de l’àmbit Rondes de Barcelona).
 • Activació de les campanyes de sensibilització.

Partícules en suspensió (PM10)

Fase d’avís preventiu

 • Comunicació a la població per mitjà de canals interns i externs.
 • Actuacions sobre els serveis municipals i les obres: reg de parcs i places no asfaltats amb aigua freàtica, i increment del reg dels carrers amb aigua freàtica.
 • Prohibició d'utilitzar bufadors en tasques de neteja i verd.
 • Intensificació del control en el compliment del Pla d’ambientalització de les obres.
 • Activació de campanyes de sensibilització.

Fase d’episodi

 • Comunicació a la població per mitjà de canals interns i externs.
 • Actuacions sobre els serveis municipals i les obres: reg de parcs i places no asfaltats amb aigua freàtica, i increment del reg dels carrers amb aigua freàtica.
 • Prohibició d'utilitzar bufadors en tasques de neteja i verd.
 • Prohibició de les activitats pulverulentes de les obres.
 • Activació de campanyes de sensibilització.

Les mesures extraordinàries en episodis de contaminació resolen el problema?

A la llarga, l’existència de mesures estructurals efectives farà que sigui innecessari haver de prendre mesures extraordinàries, perquè ja reduirà o eliminarà els pics de contaminació que comporten la declaració d’episodi de contaminació. Les mesures actuals tenen un objectiu doble: reduir el nombre de vehicles que circulen i fer que siguin menys contaminants, en benefici del conjunt de la ciutadania. Es tracta de mesures de dissuasió de l’ús del cotxe i de motivació a utilitzar els mitjans de transport col·lectius.

El dièsel és el carburant més contaminant?

Als anys noranta, l’estratègia europea per reduir els gasos de l’efecte hivernacle (sobretot el CO2) va apostar per vehicles més eficients, que consumissin menys. Això va originar que a finals de la dècada els motors dièsel fossin els més venuts. Malauradament, és cert que els dièsel emeten menys CO2 que els de benzina, però expulsen quantitats superiors d’altres components molt nocius: partícules en suspensió (PM2,5 i PM10) i diòxid de nitrogen (NO2). Segons càlculs de la Generalitat, un turisme de gasolina anterior a la normativa Euro 1 (de més de 20 anys) emet 58 vegades més NO2 que un de nou. Retirar de la circulació dièsel de més de 20 anys equivaldria a treure del trànsit 35 vehicles moderns equivalents.

Les restriccions afecten més la població amb menys recursos?

No. Restringir els vehicles més contaminants afecta més a la població amb rendes més altes, ja que disposen de més unitats i presenten un comportament més dependent del vehicle privat. L’enquesta de mobilitat en dies feines del 2016 mostra que les llars dels barris amb renda més baixa tenen menys cotxes (fins i tot antics) i fan servir menys el cotxe i la moto que els barris amb renda més alta que tenen més cotxes (fins i tot antics) i fan servir més el cotxe i moto per desplaçar-se. 

La contaminació de l’aire

L’aire de Barcelona està molt contaminat?

La ciutat de Barcelona registra uns nivells de contaminació (especialment les partícules en suspensió PM10 i el diòxid de nitrogen NO2, emesos principalment pels vehicles) per sobre de les recomanacions de la OMS que són molt nocius per a la salut de la població. Un 98% de la població pot estar exposada a nivells superiors de PM10 dels que estableix la OMS i un 68% a nivells superiors de NO2.

Cada any l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) emet un informe de Avaluació de la qualitat de l’aire a la ciutat de Barcelona 2016. L'any 2016 aquest informe estableix que a la ciutat de Barcelona, i a tenor de l’anàlisi dels nivells atmosfèrics dels principals contaminants recollits a les 11 estacions de la Xarxa de Vigilància de la Contaminació Atmosfèrica, cinc superen els nivells recomanats per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) en les mitjanes anuals. Es tracta del diòxid de nitrògen NO2, les partícules en suspensió (PM10 i PM2,5), el benzè, l’ozó i el benzo(a)pirè a les estacions de trànsit (les de més intensitat de pas de vehicles), i també en les estacions de fons urbà (les de menys intensitat de vehicles) en el cas de les partícules en suspensió i de l’ozó.

Afecta especialment a col·lectius com adults amb afectacions de cardiopaties o malalties respiratòries, dones embarassades, gent gran o infants menors de sis anys. Es tracta d’un problema del qual la població no n’és prou conscient perquè la contaminació no es percep, és invisible, malgrat perjudicar de manera severa la salut.

Quins són els principals elements contaminants de l’aire?

Les partícules en suspensió (PM2,5 i PM10) es generen en la combustió d’hidrocarburs i de biomassa, però també provenen de la pols de les obres i enderrocs, del rodament dels pneumàtics amb l’asfalt, dels frens dels vehicles o de fonts naturals (núvols de pols sahariana). L’altre contaminant molt present és el diòxid de nitrogen (NO2). La principal font d’emissió prové de la circulació dels vehicles. A la pol·lució de Barcelona hi són presents altres elements, encara que els seus nivells no acostumen a superar els límits de seguretat per a la salut de la ciutadania: ozó troposfèric (O3), diòxid de sofre (SO2), monòxid de carboni (CO) i compostos orgànics volàtils (COV).

Quin és l’origen de la contaminació?

L’origen principal d’aquesta elevada contaminació és el trànsit de vehicles, combustions, les obres i altres activitats pulverulentes, el sector industrial o el Port. A Barcelona es produeixen puntualment pics de contaminació, però els registres diaris de partícules en suspensió (PM10) i diòxids de nitrogen (NO2) es mantenen massa elevats i sotmeten diàriament la població a un aire perjudicial per a la salut.

El 60% del diòxid de nitrogen (NO2) té origen en el trànsit, el 13% es genera fora del municipi, el 8,3% prové del sector industrial, el 7,6% prové de les emissions del Port i l’11,1% prové d’altres fonts (calefaccions, combustions, etc.). Font: Pla de millora de la qualitat de l’aire de Barcelona. Ajuntament de Barcelona.

Pel que fa a les partícules en suspensió (PM10), un 71% es genera fora del municipi, un 21% prové del trànsit i un 8% restant prové d’altres sectors (calefaccions i combustions), obres i del Port. Font: Pla de millora de la qualitat de l’aire de Barcelona. Ajuntament de Barcelona.

Quins efectes té la contaminació en la salut?

És un dels principals problemes de salut pública de la Unió Europea, on causa 300.000 morts prematures cada any. Una reducció dels nivells de contaminació a la conurbació de Barcelona fins als llindars recomanats per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) evitaria, cada any, 659 morts prematures a la ciutat i incrementaria l’esperança de vida de la ciutadania en 52 dies.

L’aire contaminat afecta el sistema cardiovascular i respiratori. També afecta el sistema immunològic i endocrí, i la fertilitat, contribueix a l’aparició d’asma i de diabetis, alenteix el desenvolupament pulmonar i del cervell dels infants i, en general, redueix la qualitat i l’esperança de vida.

La contaminació ens afecta a tots de la mateixa manera?

Hi ha un segment de la població que és especialment vulnerable als efectes de la contaminació: infants menors de sis anys, gent gran, adults amb problemes cardíacs o respiratoris o dones embarassades. Aquests col·lectius són els principals usuaris del transport públic, els qui menys contaminen, però a qui afecta més la pol·lució dels vehicles privats més contaminants.

Com es mesura la contaminació de l’aire a Barcelona?

Per detectar la presència de contaminants a l’aire, l’Ajuntament de Barcelona disposa d’un centre d’anàlisi, la Direcció de Salut Ambiental de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, que controla les estacions integrades a la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de Catalunya (XVPCA). Anualment, l’Agència de Salut Pública de Barcelona elabora informes sobre l’evolució de la concentració d’aquests contaminants.

On puc informar-me de la contaminació de la meva ciutat?

El web de la Qualitat de l’Aire ofereix el mapa de la ciutat amb els registres de diòxid de nitrogen (NO2) i partícules en suspensió (PM10) de les 11 estacions a la ciutat de la Barcelona integrades a la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Qualitat de l’Aire (XVPCA). També ofereix les previsions de la qualitat de l’aire respecte a aquests contaminants per a “Demà” i “Demà passat”. A més, s’informa dels principals contaminants a través dels webs municipals i les xarxes socials (Twitter @BCN_Ecologia).

Totes les dades obtingudes per la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Qualitat de l’Aire (XVPCA) a partir d’equips automàtics i manuals arreu de Catalunya estan disponibles a l’adreça web de la Generalitat de Catalunya.

Si t’interessa saber-ne més vine al Servei de Documentació d’Educació Ambiental l’Ajuntament de Barcelona on t’ajudaran a trobar el material que millor t’encaixi. Trobaràs recursos per treballar la contaminació de l’aire a les escoles, material per a entitats i grup o documentació d’ús individual.

Com es combat la contaminació a Barcelona?

La ciutat treballa conjuntament amb la resta d'administracions públiques en la millora de la qualitat de l'aire, per impulsar mesures en benefici d'una mobilitat més sostenible i una reducció en les emissions de contaminants que perjudiquen la salut de les persones i el medi ambient. Al novembre de 2016 l'Ajuntament va aprovar la Mesura de Govern Programa de mesures contra la contaminació atmosfèrica de Barcelona per lluitar contra la contaminació atmosfèrica. El programa inclou 58 mesures estructurals i extraordinàries per combatre l’alta contaminació tant en episodis ambientals com de manera permanent.  L'Ajuntament de Barcelona disposa també d'un Pla de mobilitat urbana per una mobilitat segura, sostenible, equitativa i eficient, d'un Pla de millora de la qualitat de l’aire de Barcelona 2015-2018.

La mobilitat lliure de fums per una millora qualitat de l'aire és un dels eixos centrals. És per això que a partir de l’1 de desembre de 2017 en cas d'episodi de contaminació per NO2 s'activa la Zona de Baixes Emissions de l'àmbit rondes de Barcelona, que restringeix la circulació dels turismes i furgonetes més contaminants mentre duri l'episodi de contaminació. Aquesta restricció afecta progressivament i de manera temporal vehicles més contaminants només en dies d'episodi ambiental, fins al 2020, quan afectarà tots els vehicles més contaminants de manera permanent.

Paral·lelament a la restricció als vehicles més contaminants, s'activen mesures per una mobilitat més sostenible. Així, en matèria de transport públic s'amplia i millora la xarxa de bus, es fomenta la connexió del tramvia, i s'amplia la xarxa de carrils bici, entre d'altres.  En tota la trama urbana de la ciutat es treballa per avançar cap a un model urbà saludable, sostenible i amb espais verds de proximitat. També es duen a terme accions en l'àmbit de l'estalvi energètic (als edificis i equipaments municipals, als nous habitatges -plaques solars, sistemes de cool-heating, etc. -) i en l’ambientalització de les flotes municipals (serveis de neteja, jardineria, etc.).  També es preveu actuacions per facilitar millores ambientals en l’àmbit de les indústries.

Altres ciutats europees es troben en la mateixa situació de contaminació? Com ho resolen?

Les grans concentracions de població d’Europa, com Londres, París, Milà o Rotterdam, acumulen un gran volum de trànsit i, per tant, presenten nivells molt alts de contaminació atmosfèrica. Com Barcelona, la majoria d’aquestes conurbacions han començat a dissenyar diferents estratègies per netejar el seu aire, i la majoria de mesures passen per la reducció del trànsit.

Més de dues-centes ciutats d’arreu d’Europa ja han marcat zones de baixes emissions delimitades als centres urbans on es restringeix l’accés als vehicles més contaminants. Diverses ciutats alemanyes i angleses, per exemple, controlen l’entrada de vehicles mitjançant un sistema d’adhesius de colors que n'identifiquen el nivell de contaminació.