L’Ajuntament de Barcelona, amb la col·laboració d’altres institucions públiques, ajuntaments, entitats locals i empreses, duu a terme diverses accions per avançar cap a un entorn lliure de contaminants de l'aire:

Reduir els desplaçaments amb vehicle privat

L’objectiu és reduir els desplaçaments amb vehicle privat a l’àrea metropolitana en un 21% respecte als valors del 2013. Aquesta és la principal font de contaminació per gas diòxid de nitrogen (NO2), especialment a causa dels motors dièsel.

Facilitar la dispersió de les partícules en suspensió

Facilitar la dispersió de les partícules en suspensió

El reg de carrers i places, juntament amb la reducció de les activitats pulverulentes, permet reduir la presència de les partícules en suspensió (PM10), una pols contaminant perjudicial per a la salut.

Foment del transport públic + sostenible

Fomentar el transport públic + sostenible

L’Ajuntament de Barcelona aposta per la millora de la xarxa de transport públic (bus, metro), la connexió del tramvia i l’ampliació de la xarxa de bici, així com per l’ambientalització de la flota de vehicles municipals.

Tenir un model urbà sostenible i saludable

Es treballa per un entorn urbà sostenible, amb serveis i equipaments de proximitat, que prioritzi les persones vianants i amb espais verds que contribueixin a una ciutat saludable.

Afavorir els vehicles menys contaminants

Apostar per l’ús de la bicicleta

L’Ajuntament ofereix i amplia la xarxa de carrils bici, en millora la senyalització i incorpora nous aparcaments per a bicis al conjunt de la ciutat.

Afavorir els vehicles menys contaminants

Afavorir els vehicles menys contaminants

A partir de la classificació ambiental dels vehicles de la Direcció General de Trànsit, l’Ajuntament promou mesures que incentiven els vehicles menys contaminants (impostos, aparcament,  etc.).

Promoure el vehicle elèctric

S’incentiva la implementació de nous punts de càrrega arreu de la ciutat per a vehicles elèctrics i es complementa el servei de Bicing amb estacions de bici elèctrica.

Zona de baixes emissions de l’àmbit Rondes de Barcelona

Juntament amb l’AMB, es delimita una zona de protecció ambiental on es restringeix la circulació als vehicles més contaminants per garantir la qualitat de l’aire a la població.

Protegir els col·lectius sensibles

S’impulsen accions de proximitat per protegir la salut dels col·lectius més sensibles a la contaminació atmosfèrica, com ara els infants.