Circular per Barcelona

Per moure’t per Barcelona disposes d’una àmplia xarxa de transport públic, més de 200 km de carrils bici, i carrers i avingudes que prioritzen cada cop més els desplaçaments a peu. Si no tens més opció que moure’t en vehicle a motor, cal que aquest vehicle li correspongui el distintiu ambiental de la DGT (o tecnologia homòloga en el cas dels vehicles de matrícula estrangera).

Comprova el distintiu ambiental del teu vehicle

Circular sense distintiu ambiental segons usos i tipus de vehicle

Exempcions

Vehicles dedicats al transport de persones amb malalties i discapacitat que els condicionen l’ús del transport públic.

Vehicles destinats al transport de persones amb mobilitat reduïda (tant vehicles particulars com de transport col·lectiu de persones amb mobilitat reduïda).

Serveis d’emergència i essencials, que prestin serveis mèdics, serveis funeraris, bombers, protecció civil o policia i cossos i forces de seguretat de l’Estat.

Vehicles estrangers que compleixen els requisits per circular: els vehicles estrangers cal que es registrin, independentment de si compleixen els requisits per circular per la ZBE. En cas que els compleixin tenen exempció i poden circular-hi. Els vehicles estrangers que NO compleixen els requisits tecnològics per circular-hi han de demanar les autoritzacions diàries pertinents.

Vehicles professionals i de persones amb renda baixa

Els vehicles de persones que acreditin uns ingressos econòmics anuals inferiors a 2 vegades l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM), incrementat segons el nombre de membres de la unitat familiar, si escau.

Vehicles dedicats a l’exercici professional si falta poc perquè els seus titulars es jubilin. Concretament, quan faltin 5 anys cotitzats en el règim especial de treballadors autònoms, en el règim general de la Seguretat Social o en cap altre règim alternatiu.

Alhora, també hi ha autoritzacions diàries d’accés per als turismes, les motos i els ciclomotors sense distintiu ambiental de la DGT fins a un màxim de 24 dies l’any.

Els vehicles professionals (furgonetes, camions, autocars i autobusos) sense distintiu ambiental de la DGT van disposar d’una moratòria, ampliada a causa de la covid-19, per adaptar-se a energies més netes. Els vehicles pesants, camions i autocars petits hi van poder circular fins al 31 de desembre de 2021, i els autobusos i autocars, fins al 30 de juny de 2022. Les furgonetes no poden circular des del mes d’abril de 2021, la mateixa data en què es va acabar la moratòria per als vehicles d’ús professional de persones amb renda baixa.

Autoritzacions d’1 dia

Per als turismes, les motos i els ciclomotors sense distintiu ambiental de la DGT. Fins a un màxim de 24 dies l’any. Cal registrar-se prèviament i sol·licitar l'autorització.

Registre obligatori per a tots els vehicles de matrícula estrangera

Si compleixen els requisits equivalents als distintius ambientals de la DGT podran circular lliurement. Si no, han de demanar les autoritzacions diàries amb una màxim de 24 dies laborables l’any.

Autoritzacions temporals 

Vehicles dedicats al transport de persones que han de fer tractaments mèdics periòdicament. L’autorització es manté mentre duri el tractament.

Vehicles especials que presten un servei o activitat singular. Se'n poden trobar llistes a l’Annex 4 de l’ordenança: vehicles, com per exemple d’autoescola, portacontenidors, vehicles cisterna o blindats, camions gàbia i dúmpers disposen d'autorització anual.

Vehicles que presten servei en una activitat singular amb autorització municipal(p. ex. mudança o rodatge). Disposen d'autorització mentre dura l’activitat.

Vehicles que fan proves dinàmiques als tallers mecànics. Disposen d'autorització mentre el vehicle sigui al taller.

Restriccions temporals per episodi de NO2

En cas de declaració d'un episodi ambiental de contaminació atmosfèrica per NO2, i fins a la seva desactivació, els vehicles més contaminants no podran accedir a la zona de baixes emissions rondes de Barcelona, i se suspèn l'atorgament d’autoritzacions diàries establertes, sempre que no hagin estat sol·licitades abans de la declaració d’episodi.

Registre de vehicles