Circular per Barcelona

Per moure’t per Barcelona disposes d’una àmplia xarxa de transport públic, més de 200 km de carrils bici, i carrers i avingudes que prioritzen cada cop més els desplaçaments a peu. Si no tens més opció que moure’t en vehicle a motor, cal que aquest vehicle li correspongui el distintiu ambiental de la DGT (o tecnologia homòloga en el cas dels vehicles de matrícula estrangera).

Comprova el distintiu ambiental del teu vehicle

Circular sense distintiu ambiental segons usos i tipus de vehicle

Exempcions

Vehicles de persones amb mobilitat reduïda; Serveis d'emergències (policia, bombers, ambulàncies); Serveis essencials (mèdic, funerari) i vehicles per transportar-hi persones amb malalties diagnosticades que els condicionen l’ús de transport públic. Malgrat tenir permesa la circulació és indispensable registrar-se prèviament.

Moratòria per als vehicles professionals i de persones amb renda baixa

Els vehicles professionals (furgonetes, camions, autocars i autobusos) sense distintiu ambiental de la DGT gaudeixen d’una moratòria ampliada a tenor de la covid19 per adaptar-se a energies més netes. Actualment, els vehicles pesants, camions i autocars petits poden circular fins al 31 de desembre de 2021, i els autobusos i autocars fins al 30 de juny de 2022. Les furgonetes no poden circular des del mes d'abril de 2021, la mateixa data que es va acabar la moratòria per als vehicles d'ús professional de persones amb renda baixa.

Autoritzacions d’1 dia

Per als turismes, les motos i els ciclomotors sense distintiu ambiental de la DGT. Fins a un màxim de deu dies l’any. Cal registrar-se prèviament i sol·licitar l'autorització.

Registre obligatori per a tots els vehicles de matrícula estrangera

Si compleixen els requisits equivalents als distintius ambientals de la DGT podran circular lliurement. Si no, han de demanar les autoritzacions diàries amb una màxim de deu dies laborables l’any.

Autoritzacions temporals 

Vehicles amb autorització específica de l’Ajuntament de Barcelona que presten serveis singulars o participen en esdeveniments extraordinaris a la via pública, vehicles singulars (vegeu l'annex) i vehicles per transportar-hi persones malaltes diagnosticades en tractament mèdic periòdic. 

Restriccions temporals per episodi de NO2

En cas de declaració d'un episodi ambiental de contaminació atmosfèrica per NO2, i fins a la seva desactivació, els vehicles més contaminants no podran accedir a la zona de baixes emissions rondes de Barcelona, i se suspèn l'atorgament d’autoritzacions diàries establertes, sempre que no hagin estat sol·licitades abans de la declaració d’episodi.

Registre de vehicles