El carril bici del carrer Jordi Girona incorpora un nou paviment drenant

Ja s'ha acabat de col·locar aquest un nou paviment drenant al carril bici del costat mar del carrer Jordi Girona, entre el carrer de John Maynard Keynes i el passeig dels Til•lers, al districte de les Corts. Es tracta d'una prova pilot que, durant 4 anys avaluarà el comportament d’aquest material per veure si pot contribuir a reduir el risc d’inundacions i a millorar la seguretat viària dels ciclistes durant episodis de pluja. Té una longitud de 100 metres i 2 metres d’ample.

..
21/05/2024 - 16:34 h

L’objectiu és estudiar el comportament dels paviments permeables o Sistemes Urbans de Drenatge Sostenible (SUDS) lineals i avaluar el seu potencial per donar resposta als problemes de drenatge urbà. S’avaluarà la capacitat drenant del paviment i la seva evolució, la qualitat de les aigües obtingudes, el comportament del paviment al pas de vehicles i la temperatura del paviment.

El material escollit per aquest paviment té una alta capacitat per infiltrar l’aigua de la superfície i, segons els diferents estudis previs que ha fet la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) pot arribar a reduir-la entre un 44 i un 92%, en funció de la geometria i l’alineació del carrer.

Això pot contribuir a reduir el risc d’inundació en els episodis de grans pluges i suposa una mesura complementària a les grans actuacions en col·lectors i dipòsits de la ciutat. També suposa un guany en seguretat viària, atès que millora la circulació dels ciclistes pel fet de mantenir seca la superfície en episodis de pluja.

Com s’avaluaran els resultats?

S’han situat dues arquetes de registre per mesurar cabals i prendre mostres, una al costat oest, on s’ha col·locat el nou paviment, i que avaluarà la quantitat d’aigua que capti el paviment drenant.  I es farà la comparativa amb una altra arqueta que s’ha situat al costat est i que mesurarà l’aigua que s’acumula en el paviment tradicional (no drenant). També es situarà una estació meteorològica el més a prop possible de la zona d’estudi.

A més del carril bici també s’han pavimentat 10 metres davant de l’entrada del pàrquing de la Universitat amb l’objectiu de comprovar la resistència mecànica d’aquest paviment davant de vehicles pesants.

La iniciativa s’emmarca dins del projecte europeu MULTICLIMACT (“MULTI-faceted CLIMate adaptation ACTions”) que té l’objectiu de millorar la resiliència, la preparació i la capacitat de resposta de l’entorn construït contra múltiples perills a diverses escales. L’Ajuntament de Barcelona és un dels 23 socis del projecte, que engloba diferents organitzacions, entitats i empreses privades d’Europa.