Carrousel image Carrousel image Carrousel image
Carrousel image Carrousel image Carrousel image
Logotip del pòdcast MESBarcelona

Pòdcast sobre MESBarcelona

Característiques i impactes esperats d’aquest projecte, dissenyat per atreure capital privat cap a la instal·lació d’energies renovables a la ciutat.

Plaques fotovoltaiques de Can Rigal

Enquesta a empreses de serveis energètics (ESCO)

Si ets una empresa de serveis energètics i vols col·laborar, emplena el qüestionari.

Logo ONU

MES Barcelona

Les Nacions Unides han reconegut MES Barcelona com la col·laboració publicoprivada més sostenible d’un total de 70 models que optaven a aquest mèrit.

Logo més Barcelona

MES Barcelona

MES Barcelona és el nou pla de transformació energètica de l’Ajuntament que et permet instal·lar plaques fotovoltaiques al teu edifici.

MES Barcelona

Sobre el projecte

El Mecanisme per a l’Energia Sostenible de Barcelona (MES Barcelona), un instrument per acompanyar i accelerar la transició energètica de la ciutat al costat d’inversors privats. 

Amb aquest instrument es pretén invertir en la instal·lació de plaques fotovoltaiques i rehabilitació energètica a la ciutat.

És el nou pla de transformació energètica de l’Ajuntament que et permet instal·lar plaques fotovoltaiques al teu edifici mitjançant una solució finançada amb garantia dels materials. Els finançadors de la fotovoltaica vendran l’energia als propietaris de l’edifici, i en acabar el contracte de venda d’energia l’actiu passarà a pertànyer als propietaris a cost zero.

 

Objectius

El mecanisme busca prioritàriament potenciar la generació energètica fotovoltaica a la ciutat a partir de la iniciativa privada i s’enfoca a projectes que considerin tant grans espais (cobertes de naus industrials, logístiques, edificis d’oficines o altres espais de ciutat), com terrats i teulades d’edificis residencials, amb l’agrupació de diferents edificis residencials que, sumats, puguin fer el conjunt de la inversió manejable alhora que escalable.

Complementàriament, es preveu també invertir en projectes de rehabilitació energètica d’edificis que tinguin un consum energètic alt, com poden ser hospitals, hotels i centres esportius, entre d’altres.

Finalment, el MES Barcelona també vol invertir en projectes que impulsin la innovació en el sector econòmic de les energies renovables.

Com funciona?

El MES Barcelona és un mecanisme d’inversió financera per part de l’Ajuntament de Barcelona. Per tant, aquests 50 M€ municipals es destinen a projectes d’inversió presentats per inversors homologats per l’Ajuntament. Aquests inversors homologats són un conjunt d’inversors que tenen experiència a invertir en fotovoltaiques i en rehabilitació energètica.

A l’hora de seleccionar inversions, l’Ajuntament exigirà que es focalitzin en la instal·lació de plaques fotovoltaiques o la rehabilitació energètica en què el model de negoci no requereixi un cofinançament per part dels propietaris dels edificis. Els inversors assumiran el 100% de la inversió i la recuperaran gràcies a l’energia excedent o els estalvis energètics generats per les operacions finançades.

En el cas d’inversors especialitzats en fotovoltaica, entre altres criteris, es garantirà que aquests fons diversifiquin la instal·lació de fotovoltaiques a diferents tipus d’edificis (residencial, terciari, industrial), fomentin l’autoconsum, les comunitats energètiques, la instal·lació de punts de càrrega per a vehicles elèctrics, etc., a la vegada que els inversors privats podran proposar millores en relació amb l’ús i l’aprofitament dels terrats comunitaris.

 

Homologació d'inversors

Al març del 2021, la Comissió d’Economia i Hisenda de l’Ajuntament de Barcelona va aprovar les primeres empreses i grups empresarials que poden ser inversors homologats en el Mecanisme per l’Energia Sostenible de Barcelona (MES Barcelona). 

Aquesta diversitat d’empreses permet proposar estratègies d’inversió molt diversificades, que engloben diferents tipologies d’edificis i actuacions: edificacions residencials, oficines, naus industrials, aparcaments, infraestructures i edificis públics que apostin per implementar energies netes (plaques fotovoltaiques), la rehabilitació d’edificis i, fins i tot, la possibilitat de producció d’hidrogen verd.

Els procés d’homologació d’inversors resta obert; per tant, en les properes convocatòries podran incorporar-se noves empreses al projecte de MES Barcelona. Inicialment n’hi ha previstes dues a l’any, a més de les noves convocatòries d’homologació que s’aniran produint.

Àmbits d’actuació

La coinversió es concretarà en diferents grups de projectes dirigits a la millora energètica de la ciutat pel que fa a:

 • Mesures actives: instal·lació de plaques fotovoltaiques i altres fonts netes d’energia.

 • Mesures passives: millora d’aïllaments, reposició de finestres i tancaments, millora de façanes, etc.

 • Innovació tecnològica en energies netes.

Les mesures seran d’aplicació a tot el parc d’edificis de la ciutat:

–      Edificis terciaris o de serveis d’entitats públiques i empreses privades (oficines, hotels, centres esportius, etc.) i industrials.

–      Edificis d’habitatges (de propietaris únics, de propietaris que destinen els immobles a lloguer, comunitats de veïns, etc.).

–      Elements d’espai públic.

–      Punts de recàrrega (inclosos pàrquings públics i privats).

–      Empreses i emprenedors dedicats a projectes innovadors per a la millora energètica.

 • Altres directament relacionats.

Es preveu que l’increment de potència fotovoltaica instal·lada i la rehabilitació d’edificis permeti disminuir el consum energètic de la ciutat i incrementar la producció local. Es calcula que potencialment el mecanisme permetrà incrementar en un 66% la generació renovable local actual.

Beneficis del programa

– Garantir inversió a Barcelona. A Espanya estan apareixent diferents iniciatives (ofertes d’operadors energètics i propostes de fons d’inversió) per fer créixer el volum d’instal·lació de fotovoltaica. El Mecanisme per a l’Energia Sostenible pot ser un element que garanteixi que part d’aquesta inversió es faci a Barcelona malgrat les dificultats que, a priori, pot suposar invertir en fotovoltaica en una ciutat compacta com Barcelona.

– Garantir un model d’inversió que aporti un valor afegit als ciutadans. Això es basa en un model d’inversió on els actius, les plaques fotovoltaiques, siguin al final propietat dels ciutadans, propietaris dels edificis. Però el valor afegit també es basa a aprofitar més els terrats, no només des d’un punt de vista solar, sinó del mateix espai, que es pot reconvertir en un espai d’ús social o terrat verd.

Garantir un model d’inversió que sigui atractiu per a tots els ciutadans de Barcelona, amb independència de la seva capacitat econòmica. En el model de negoci previst, la inversió no es recupera mitjançant el pagament per part dels propietaris dels habitatges, sinó gràcies als estalvis generats per un consum més sostenible. Per tant, l’impuls del Mecanisme per a l’Energia Sostenible garanteix que aquesta inversió es pugui estendre a tots els barris de Barcelona.

Fes la teva sol·licitud

Sol·licita la valoració del teu edifici

Per participar-hi, pots enviar-nos una sol·licitud d’alta. Un cop rebem la teva petició, la farem arribar a les empreses homologades, les quals es posaran en contacte amb tu per tal d’estudiar la viabilitat del projecte i definir-ne les condicions. 

Quan hagis completat la sol·licitud, rebràs un codi de sol·licitud i les dades de contacte de les empreses a les quals l’hem fet arribar. Per qualsevol consulta o seguiment del projecte, accedeix a l’espai de seguiment.

Empreses energètiques inversores

Aquestes són les empreses energètiques que participen en el programa MES Barcelona en cadascun dels diferents àmbits. Totes elles han estat homologades per l’Ajuntament de Barcelona. Si vols valorar la teva participació en el projecte, pots contactar amb les empreses de l’àmbit del teu interès. 

 • Sorigué és un grup empresarial referent en els sectors de la tecnologia i l’enginyeria de l’aigua, els serveis, la construcció i els materials. En el camp de l’energia s’ha especialitzat en l’execució de projectes de valorització energètica i rehabilitació d’edificis, integrant tota la cadena de valor: auditoria energètica i disseny de solucions; execució de les obres; manteniment i operació d’instal·lacions, i solucions per finançar la inversió, amb la captació d’ajudes i subvencions o la capitalització dels estalvis energètics.

  Àmbits d'actuació:

  Instal·lacions fotovoltaiques aïllades o amb injecció a xarxa, amb acumulació o sense, en edificis d’habitatges, oficines, indústries o altres equipaments.

  Dades de contacte:

  • 934463850

  • energia@sorigue.com

 • Endesa X és la filial del grup Endesa, que combina la seva pròpia visió basada en el progrés i orientada a el futur, amb la solidesa financera i l'abast d'Endesa i Enel. Estem liderant la transformació energètica a tot el món, convertint tecnologies complexes en solucions simples, accessibles i efectives que els permeten a tots transformar l'energia en noves oportunitats per al creixement i el progrés sostenibles. El nostre ecosistema escalable de productes i serveis està dissenyat per satisfer les necessitats de les persones, les empreses i les ciutats, a través d'un enfocament obert i receptiu a les seves necessitats canviants.

  Àmbits d'actuació:

  Plaques fotovoltàiques en edificis públics i punts de recàrrega de vehicles arreu.

  Dades de contacte:

  • 800760161

  • B2G.endesax@enel.com

  Inversor homologat:

  ENDESA X SERVICIOS S.L.

 • Acelera neix de la unió entre l’àmplia experiència en el sector de l’energia renovable i un fort compromís amb la transició energètica justa i sostenible. L’objectiu d’Acelera és utilitzar la nostra experiència i les últimes tecnologies com a palanques per accelerar la transició energètica.

  Àmbits d'actuació:

  Instal·lació de plaques fotovoltaiques i punts de recàrrega a tota mena d'edificis, pàrquings a l'aire lliure i zones d'esbarjo, excepte edificis residencials. Rehabilitació energètica i acumulació per bateries a edificis terciaris i industrials.

  Dades de contacte:

  • 683170577

  • hola@aceleraenergia.com

 • ENERparking és la nostra solució generadora d’energia fotovoltaica per a l’autoconsum a l’interior dels nuclis urbans. Cobrim espais existents per transformar-los en unitats de generació elèctrica 100 % neta. És una alternativa a les instal·lacions situades al carrer, que incrementa de manera molt notable les possibilitats d’aprofitament d’àrees cobertes, com ara aparcaments, pistes esportives, parcs infantils, etc.

  Àmbits d'actuació:

  Instal·lació de cobertes fotovoltaiques semitransparents sobre aparcaments, instal·lacions infantils o esportives, tot tipus d’edificis, instal·lació de punts de recàrrega i acumulació d’energia elèctrica.

  Dades de contacte:

  • 948119438

  • barcelona@enerparking.com

  Inversor homologat:

  Hendian Group DMEGC Magnetic

  SUNSTROOM/ENERPARKING

 • EiDF és una empresa d’àmbit nacional que actua com a operador integrat al sector energètic. Desenvolupa activitat en tres àrees de negoci: autoconsum, generació i comercialització. En autoconsum està posicionada com a líder del sector en el segment pime i industrial, i ha aconseguit executar més de 300 MW d’energia solar a Espanya. En Generación disposa d’una cartera de projectes superior als 2GW. L’energia generada als seus parcs serà destinada a l’àrea de comercialització. 

  Àmbits d'actuació:

  Instal·lacions d’autoconsum per a empreses, construcció de parcs de generació, comercialització

  Dades de contacte:

  • 900535037

  • info@eidfsolar.es

  Inversor homologat:

  EiDF

 • El grup Iberdrola és líder mundial en energies renovables i en sostenibilitat. Estem centrats a donar valor afegit als nostres clients amb productes enfocats a l’eficiència energètica i la sostenibilitat, descarbonitzant l’energia. Per fer-ho, hem desenvolupat productes complets relacionats amb la generació fotovoltaica a petita i gran escala, comunitats solars, punts de recàrrega de vehicle elèctric, bomba de calor i aerotèrmia i producció d’hidrogen verd.

  Àmbits d'actuació:

  Tot tipus d'edificis: instal·lació de plaques fotovoltaiques, punts de recàrrega, acumulació per bateries i clima/aerotèrmia. També producció d'hidrogen verd.

  Dades de contacte:

  • 900224522

  • mesbarcelona@iberdrola.es

 • Som un grup multinacional, amb més de 175 anys d’història, present a més de 20 països i amb a prop e 16 milions de clients. El nostre objectiu és transformar l’actual model de negoci i establir les bases per continuar creant valor a través de la transició energètica, apostant per les energies renovables (solar i eòlica), desenvolupant el gas renovable (hidrogen i biometà) gràcies a la posició de lideratge en el mercat del gas natural convencional, i impulsant l’eficiència energètica i l’economia circular.

  Àmbits d'actuació:

  Instal·lació de plaques fotovoltaiques, punts de recàrrega, acumulació per bateries i clima/aerotèrmia en tota mena d'edificis. Producció de biometà. Hidrogeneres i gasineres.

  Dades de contacte:

  • 900900413

  Inversor homologat:

  NATURGY IBERIA S.A.

 • Som una gestora independent d’inversions amb un propòsit clar de sumar el nostre compromís per construir un futur en el qual creiem. Des dels nostres fons d’impacte ens dediquem a finançar grans projectes relacionats amb la Transició Energètica i l’Economia Circular que generin un impacte positiu en els negocis, les persones i el medi ambient. Aquest és el nostre compromís i volem que en formis part.

  Àmbits d'actuació:

  Qualsevol tipus de projecte o grups de projectes de sostenibilitat, basats en actius i que suposin una inversió superior a 2 milions d'euros.

  Dades de contacte:

  • 933680203

  • barcelona@sumacapital.com

  Inversor homologat:

  Suma Capital SGECR, SA

 • Som una societat de capital risc creada el 2004 especialitzada en inversions d’impacte sostenible en el sector de les renovables i de l’eficiència energètica. Hem finançat el desenvolupament de projectes eòlics, fotovoltaics, termosolars i d’eficiència energètica a Espanya, el Regne Unit, Polònia i Xile. L’objectiu des de l’inici ha estat contribuir a mitigar el canvi climàtic i generar recursos tant econòmics com mediambientals per fer créixer i consolidar tots els agents que integren l’ecosistema sostenible. La transició energètica és un camí on tots podem aportar el nostre gra de sorra per tenir un futur millor.

  Àmbits d'actuació:

  Instal·lació d’equips de generació i emmagatzemament d’energia per a autoconsum a través principalment de plaques fotovoltaiques, generadors minieòlics, punts de recàrrega i bateries.

  Dades de contacte:

  • 934147248

  • mesbarcelona@sicapital.net

  Inversor homologat:

  SI Capital SA, SGEIC

 • COMSA Service és una empresa de serveis multidisciplinaris del sector del manteniment i l’eficiència energètica, del grup empresarial COMSA CORPORACIÓN. Fundada el 1994, la companyia està especialitzada en el manteniment integral d’edificis i instal·lacions per tal de garantir-ne el funcionament òptim i allargar-ne la vida útil, així com en la gestió d’immobles, assistència tècnica i optimització energètica. COMSA Service també és especialista en el disseny, la construcció i la conservació de fonts ornamentals, incloent-hi el tractament decoratiu d’aigua, llum i so.

  Àmbits d'actuació:

  Instal·lació de plaques fotovoltaiques i punts de recàrrega a tota mena d'edificis, pàrquings a l'aire lliure i zones d'esbarjo, excepte edificis residencials

  Dades de contacte:

  • 934809150

  • angel.ortega@comsa.com

 • Atlas Energia és l’eix d’un grup empresarial referent amb més d’un segle de compromís i d’evolució en el sector de la distribució i la generació d’energia. Impulsa projectes i dona un servei integral a empreses, administracions i particulars, i atorga més protagonisme i poder al consumidor.

  Atlas també és protagonista en la transformació energètica, ajudant a fer un planeta més sostenible, amb la seva aposta ferma per l’autoconsum, i amb la creació de la seva pròpia instal·ladora de plaques solars.

  Àmbits d'actuació:

  Instal·lacions fotovoltaiques en edificis unifamiliars, residencials, edificis públics, empreses, zones d'esbarjo o instal·lacions esportives. També projectes en acumulació per bateries, punts de recàrrega i producció d'hidrogen verd

  Dades de contacte:

  • 935957760

  • mesbarcelona@atlas-energia.com

  Inversor homologat:

  ATLAS ENERGIA COMERCIAL, S.L

 • RUBAU és un grup empresarial dedicat a la construcció i la concessió d'infraestructures, serveis urbans i, en general, al desenvolupament de negocis vinculats a l'economia circular i la sostenibilitat. Al sector energètic, està especialitzat en el disseny, la construcció i el manteniment d'instal·lacions de generació d'energia renovable i la rehabilitació d'edificis fonamentada en l'eficiència energètica i la construcció amb materials reciclats. Oferim serveis de millora energètica, rehabilitació integral, sanejament de patologies i millora de l'accessibilitat. Ens encarreguem del disseny, execució i finançament del projecte, així com de la tramitació i gestió de les subvencions.

  Àmbits d'actuació:

  Instal·lacions solars d'autoconsum, aerotèrmia, emmagatzematge amb bateries, rehabilitació energètica, punts de recàrrega elèctrica, eficiència energètica. Comunitats de veïns i sector terciari i industrial

  Dades de contacte:

  • 932724475

  • mesbarcelona@rubau.com

  Inversor homologat:

  CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A.

 • Factorenergia va néixer a Barcelona fa 23 anys i des de llavors estem subministrant electricitat a empreses i llars. Aportem tot tipus de solucions per a l’autoconsum fotovoltaic, el finançament i la gestió de subvencions. Fem tot tipus d’instal·lacions, clau en mà: llars, empreses, comunitats de propietaris i institucions. Ens encarreguem absolutament de tot! Som la primera energètica espanyola que ha acreditat el seu compromís amb la sostenibilitat, el medi ambient i l'estalvi energètic amb el compliment dels ODS. Estalviar energia és la nostra filosofia d’empresa.

  Àmbits d'actuació:

  Instal·lació de plaques fotovoltaiques en tot tipus d’edificis: unifamiliars, comunitats de propietaris, públics, empreses, zones d'esbarjo i d’altres. Oferim sistemes d’acumulació d’energia, punts de recàrrega de vehicle elèctric

  Dades de contacte:

  • 900377594

  • solarbcn@factorenergia.com

  Inversor homologat:

  FACTORENERGIA S.A.

 • Engie és un grup industrial d’àmbit internacional que té per objectiu aconseguir accelerar la transició cap a una economia neutra en carboni, reduint el consum energètic mitjançant les solucions més eficients, descentralitzades i respectuoses amb el medi ambient. L’empresa, els seus empleats, els seus clients i els seus accionistes estan units per tal de conciliar els resultats econòmics amb un impacte positiu en les persones i el planeta.

  Àmbits d'actuació:

  Instal·lacions fotovoltaiques en autoconsum i injecció a xarxa. Solucions integrades fotovoltaiques, punt de recàrrega, acumulació en bateries. Solucions de producció i emmagatzematge energètic partint de combustibles verds (hidrogen verd, biometà).

  Dades de contacte:

  • 914537064

  • direccion.comercial@engie.es

  Inversor homologat:

  Engie Servicios Energéticos, SA

 • Ferrovial construeix solucions integrades per al mercat de l’energia d’avui i desenvolupa solucions innovadores per a les necessitats de demà. Ofereix una gestió integral de l'ús de l'energia. Ajuda al desenvolupament de ciutats intel·ligents i sostenibles, a través de l'estalvi energètic, de les energies renovables i de la digitalització de serveis.

  Àmbits d'actuació:

  Instal·lacions fotovoltaiques, rehabilitació energètica, emmagatzematge energètic i punt de recàrrega

  Dades de contacte:

  • 681018423

  • ejimenezangles@ferrovial.com

  Inversor homologat:

  Ferrovial Construcción, S. A.

 • Eco2Next és el líder en autoconsum col·lectiu a comunitats de propietaris a la ciutat de Barcelona, amb el mateix sistema que impulsa el MES Barcelona.

  En el seu naixement el 2010 Eco2Next va guanyar el premi al millor pla d'empresa de l'Ajuntament de Barcelona amb aquest model de negoci, on és Eco2next qui fa la inversió per reduir el consum elèctric a les comunitats i a canvi rep part de l'estalvi obtingut.

  Pel MES Barcelona comptem amb la col·laboració de Cleanwatts, expert en software de gestió de comunitats energètiques, i  amb Goparity, portal de crowlending sostenible.

  Àmbits d'actuació:

  Edificis residencials: instal·lació de plaques fotovoltaiques i punts de recàrrega de vehicles

  Dades de contacte:

  • 646815645

  • mesbarcelona@eco2next.com

  Inversor homologat:

  LEAN COMPANY VENTURES, SCR, SA

Actualitat

Col·laboració d’empreses de serveis energètics (ESCO)

Si ets una empresa de serveis energètics i vols col·laborar amb el MES Barcelona en el desenvolupament de projectes de transició energètica (fonamentalment, instal·lació de plaques fotovoltaiques), emplena el qüestionari adjunt.

Altres projectes municipals que treballen per a la transició energètica a la ciutat

 • Ajuts a la rehabilitació energètica

  Ajuts a la rehabilitació energètica

  T’ajudem a ser més eficient energèticament i a generar la teva pròpia energia.

 • Ajuts a la instal•lació de fotovoltaica

  Ajuts a la instal•lació de fotovoltaica

  Consulta els ajuts i les bonificacions que pots sol·licitar per a la instal·lació de sistemes solars per generar la teva pròpia energia.

 • La fàbrica del sol

  Centre de recursos de la Fàbrica del Sol

  Servei d’informació i consultes sobre temes d’ecologia urbana i sostenibilitat.

Preguntes freqüents

 • Els propietaris d’edificis (persones, comunitats de propietaris, empreses, societats patrimonials...) interessats a participar en el projecte s’han de donar d’alta al formulari d’inscripció d’aquest web. L’Ajuntament de Barcelona farà arribar la seva sol·licitud a les empreses homologades amb una estratègia d’inversió que coincideixi amb les característiques de l’edifici del sol·licitant.

  Encara que els propietaris no es donin d’alta al formulari, les empreses homologades poden contactar directament amb els propietaris.

 • Una vegada rebuda la sol·licitud, les empreses homologades faran un estudi de viabilitat de la inversió segons les característiques de l’edifici: metres quadrats disponibles en teulada, hores de sol, estat de conservació i aïllament, etc., d’acord amb el tipus d’intervenció que se sol·liciti.

  En cas que l’anàlisi de viabilitat sigui positiu, empreses i propietaris dels edificis hauran de signar un contracte en el qual s’estableixi el tipus d’inversió, el temps de retorn previst per finançar-la i el termini en què la propietat/titularitat de la inversió passarà a la propietat de l’edifici.

 • La instal·lació de plaques fotovoltaiques de MESBarcelona no és una subvenció.

  És una inversió, però que s’autofinança durant el període de temps que duri el contracte, a partir de l’estalvi energètic o de l’energia generada que es produirà un cop feta la inversió.

 • Els propietaris de l’edifici no hauran de fer cap desemborsament, ni pagament. Es més, segons el tipus de projecte que es concreti, fins i tot podran gaudir des del minut 1 d’un estalvi en la seva factura d’energia elèctrica, segons cada cas.

  Transcorregut el període de vigència del contracte signat, que serà d’entre cinc i deu anys, en el cas d’instal·lació de plaques fotovoltaiques, la propietat de la infraestructura instal·lada passarà als propietaris de l’edifici, segons el que es determini al contracte signat prèviament (cal tenir en compte que, per exemple, les plaques fotovoltaiques actuals tenen una vida útil d’uns 25 anys, segons sentència del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banc Mundial).  

  Quan s’hagi recuperat la inversió i la infraestructura instal·lada reverteixi en els propietaris, aquests gaudiran de la totalitat de l’estalvi energètic i econòmic que produeixi cada instal·lació.

 • Si ets un llogater, caldrà que parlis amb la propietat del pis o de l’edifici, ja que només els propietaris poden sol·licitar la participació en el programa.

 • Hauràs de proposar a la comunitat de propietaris que, qui estigui legalment autoritzat, faci la sol·licitud en aquest web. 

 • En aquest cas, pots recórrer a d’altres programes municipals de subvenció d’instal·lació de fotovoltaica o d’ajuts de rehabilitació energètica que trobaràs en aquest mateix web. 

Espai de seguiment

Si tens cap incidència relacionada amb el procediment de contacte amb cap de les empreses, ens ho pots comunicar al formulari següent perquè t’hi ajudem.