Carrousel image
Carrousel image

LOCALISED

L’Ajuntament de Barcelona participa, a través del Comissionat d’Agenda 2030, al projecte de recerca anomenat Localised. Finançat per la Unió Europea, a través del Programa Horizon2020, el projecte té una durada de quatre anys (octubre 2021-setembre 2025)

Localised està gestionat per un consorci de 12 entitats:

 1. Potsdam Institut fuer Klimafolgenforschung (Alemanya), que coordina el projecte
 2. Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (Itàlia) 
 3. Forschungszentrum Jülich GMBH (Alemanya)
 4. Fundació Institut de Recerca de l'Energia de Catalunya (Espanya)
 5. Universiteit Twente (Països Baixos) 
 6. Österreichische Gesellschaft fur Umwelt und Technik (Àustria) 
 7. Instytut Maszyn Przeplywowych im Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk (Polònia)
 8. T6 Ecosystems srl (Itàlia) 
 9. Climate Media Factory GMBH (Alemanya) 
 10. Ajuntament de Barcelona (Espanya)
 11. Ajuntament de Viena (Àustria)
 12. Regió Metropolitana de Gdansk-Gdynia-Sopot (Polònia)

L’objectiu de Localised és crear eines digitals efectives i de fàcil utilització, basades en models analítics sofisticats, que permetin dissenyar escenaris, i itineraris per a la descarbonització a escala de ciutat, que siguin coherents amb els objectius marcats per Europa a 2030 i 2050. 

 Concretament es tracta de dues eines: 

1) El Decarbonisation Profiler, pensat per a governs locals i regionals, amb l’objectiu de donar impuls als municipis o regions i els seus ciutadans en la planificació de la mitigació i l’adaptació. Aquesta eina d'informació i suport proporcionarà una avaluació del que signifiquen determinades decisions polítiques a nivell nacional i europeu per a la regió. A partir dels resultats, es proporcionen combinacions específiques d'opcions de mitigació viables per a la regió. S'identifiquen les zones i sectors de població especialment vulnerables i es mostren les possibles opcions d'adaptació.

2) El Net-Zero Business Consultant, pensat per a les empreses i organitzacions empresarials locals i regionals, serà una eina interactiva online dissenyada per a comunicar-se amb els usuaris finals del sector empresarial i oferir-los informació sobre les opcions efectives de mitigació i adaptació. Traduirà els resultats del model i l'anàlisi de les variables en directrius pràctiques per als usuaris. 

La finalitat última del projecte és accelerar les mesures de mitigació i adaptació per part d’administracions, empreses i ciutadania en general. 

Paper de l'Ajuntament de Barcelona

Al projecte Localised l’Ajuntament de Barcelona farà diverses funcions:

 • Proveir dades sobre emissions i energia a escala local, que permetin alimentar els models analítics amb dades reals.
 • Realitzar activitats per implicar la ciutadania i les empreses en el projecte i copsar la seva visió, de tal manera que les eines dissenyades responguin millor a les seves necessitats.
 • Testar el Decarbonisation Profiler i el Net-Zero Business Consultant a Barcelona.

Més informació