El mecanisme MESBarcelona ja té els primers inversors homologats

..
29/03/2021 - 09:04 h - Ajuntament Ajuntament de Barcelona

El passat mes de desembre, l’Ajuntament de Barcelona va crear el Mecanisme per a l’Energia Sostenible de Barcelona (MESBarcelona), un instrument per acompanyar i accelerar la transició energètica de la ciutat de la mà d’inversors privats. En concret, Barcelona invertirà 50 milions d’euros municipals per impulsar l’energia renovable i atraure fons privats per poder destinar conjuntament, com a mínim, 166 milions en projectes de rehabilitació energètica i d’instal·lació de fotovoltaiques. 

Ara, el consistori ha aprovat els primers set inversors homologats per aquest mecanisme creat per invertir i instal·lar plaques fotovoltaiques als terrats de la ciutat i impulsar la rehabilitació energètica gratuïta d’alt consum energètic (hospitals, hotels i centres esportius).

La Comissió d’Economia i Hisenda ha donat el vistiplau a les primeres empreses i grups empresarials que compleixen els requisits necessaris per ser homologats i així poder realitzar inversions de caràcter financer mitjançant el MESBarcelona.

Per la seva banda, el Comissionat de l’Agenda 2030, Miquel Rodríguez, ha defensat els grups inversors seleccionats i ha assegurat que “tenen el perfil per poder desplegar amb garanties el Mecanisme MESBarcelona, i garantir el model de co-inversió conjunta plantejat per l’Ajuntament”.

Els set primers inversors 

Els set primers inversors homologats proposen estratègies d’inversió molt variades com l’edificació pública, residencial i d’oficines, entre d’altres. De la mateixa manera, ofereixen diversitat de tipus d’actuacions: fotovoltaica, rehabilitació i fins i tot hidrogen.

Aquests són els inversors: 

  • Endesa X Servicios S.L..
  • GVC GAESCO Gestión Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva S.A.
  • Hendian Group DMEGC MAGNETICS
  • Intermoney Titulización SFGT, S.A (amb la participació de GNE Finance i Ecrowd).
  • Inversiones Financieras Perseo SL (grup Iberdrola).
  • Naturgy Iberia S.A.
  • Suma Capital SGECR, S.A.

Aquests són els primers inversors homologats, ara bé, l’Ajuntament indica que quan hi hagi més inversors interessats en el projecte MESBarcelona es procedirà a realitzar altres processos d’homologació.