Més de quatre-centes organitzacions metropolitanes es comprometen amb Barcelona Demà

Procés participatiu impulsat pel Pla estratègic metropolità de Barcelona.

07/04/2021 - 13:27 h - Participació Ajuntament de Barcelona

La finalitat del pla és impulsar el progrés econòmic i social per reduir les desigualtats i la segregació urbana en el conjunt de la regió metropolitana de Barcelona tenint en compte també el context d’emergència climàtica i les condicions del món creat per la pandèmia i els seus efectes.

Sis maneres d’entendre la metròpoli

Els sis blocs temàtics en què s’estructuren les activitats de Barcelona Demà responen a les diferents mirades per analitzar la regió metropolitana i definir-ne els reptes de futur.

  • Metròpoli resilient: amb els recursos bàsics garantits, més saludable i adaptable davant les incerteses.
  • Metròpoli pròspera: que ofereix oportunitats per al desenvolupament econòmic i social per a totes les persones i territoris.
  • Metròpoli cohesionada: connectada, en xarxa i accessible, que impulsa un progrés sostenible i inclusiu.
  • Metròpoli intel·ligent: vital i diversa, que posa en relleu la recerca i la cultura com a eixos fonamentals per al seu desenvolupament.
  • Metròpoli multinivell: amb una governança complexa, que es projecta des de l’escala dels barris al conjunt del territori.
  • Metròpoli oberta: mediterrània, europea i de vocació global.

A cadascun d’aquests temes es dedicarà un dels Cicles Metropolitans, amb una durada de tres setmanes:

  • Durant la primera setmana les sessions es duran a terme al CCCB i es posaran les bases del debat.
  • Durant la segona setmana s’aprofundirà en el debat de les jornades inicials incorporant-hi la mirada territorial. Les sessions es duran a terme en una ciutat de la regió metropolitana.
  • Durant la tercera setmana es farà un debat virtual sobre les missions proposades que reunirà tots els actors que hi hagin participat.

Paral·lelament a les jornades obertes, tindrà lloc el debat en línia a la plataforma Decidim que ha habilitat el PEMB per a aquest procés, on s’aniran penjant documents i vídeos de persones expertes, entre d’altres productes comunicatius.

..

Més informació