Com podem dissenyar una visita inclusiva al Zoo de Barcelona?

Publicació de la licitació

Empreses finalistes

EL REPTE

Barcelona vol convertir-se en una ciutat més accessible i inclusiva. Des de fa anys, Barcelona treballa per eliminar les barreres arquitectòniques i adequar els espais públics per tal de donar accés a persones amb diferents necessitats de mobilitat. Avançant cap a l’accessibilitat universal, la ciutat aposta per aprofitar l’ús de les dades i la tecnologia per fer que les persones amb diversitat sensorial i cognitiva també puguin gaudir dels espais públics, en concret del Zoo de Barcelona, i així garantir-ne el drets a l’educació, el lleure i la cultura.

L’accessibilitat universal implica que totes les persones comprenguin, gaudeixin i utilitzin l’espai públic de manera autònoma, amb comoditat i seguretat. Els entorns que són accessibles de forma física, sensorial i cognitiva permeten que les persones amb diferents necessitats de mobilitat, de visió o d’audició, i de comprensió, puguin utilitzar-los.

El Zoo de Barcelona, espai gestionat per Barcelona de Serveis Municipals (BSM), ha fet adaptacions i disposa de propostes de rutes de visita per a persones amb mobilitat reduïda. No obstant això, hi han oportunitats de millora per incloure les persones amb diversitat sensorial i cognitiva.

Barcelona convida els emprenedors, organitzacions i empreses disruptives a proposar solucions innovadores basades en dades i tecnologia que ajudin a assolir l’accessibilitat de les persones amb diversitat sensorial i cognitiva en aquest espai emblemàtic de la ciutat. Les solucions poden dirigir-se a un espai o l’altre, considerant les característiques especifiques i el públic objectiu de cada un d’ells. Les solucions s’haurien de poder adaptar i reproduir en altres espais públics.

Amb aquest repte, Barcelona anima a posar les dades i la tecnologia al servei de les necessitats socials per així promoure l’assoliment dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l’Agenda 2030, en concret els següents:

 • 3) Salut i benestar
 • 10) Reducció de les desigualtats
 • 11) Ciutats i comunitats sostenibles
 • 15) Vida d’ecosistemes terrestres.
 • Durant les ultimes dècades la legislació ha permès que els espais públics siguin dissenyats o adaptats per garantir l’accés a persones amb mobilitat reduïda. Donant un pas mes enllà cap a l’accessibilitat universal, i aprofitant els avenços tecnològics, cal innovar per garantir que les persones amb diversitat sensorial o cognitiva també puguin accedir i gaudir dels espais públics.

  Barcelona és una ciutat amb 1,6 milions d’habitants (dades del 2019), dels quals  aproximadament 151.814 tenen algun tipus de discapacitat. Això significa que la prevalença de la discapacitat és del 9,2% i la població en aquesta situació pot tenir dificultats per accedir als espais públics. Així mateix cal considerar els visitants dels espais públics que no són residents de Barcelona.

 • El repte busca que tots els visitants del Zoo de Barcelona gaudeixin de l’espai amb autonomia, comoditat i seguretat, sense importar la diversitat física, sensorial o cognitiva.

  Busquem solucions innovadores basades en dades i tecnologia que permetin el següent:

  • Assegurar que les persones amb discapacitat sensorial i cognitiva puguin interactuar amb l’espai, per exemple, a través de visites virtuals inclusives, o eines que permetin la interacció mitjançant el tacte, l’olfacte, la concepció de l’espai, la percepció de formes i colors, l’oïda, etc.
  • Digitalitzar el contingut per incorporar-lo a la visita, tenint en compte l’adaptació dels suport físics necessaris existents o a desenvolupar, així com tota la senyalització informativa necessària.
  • Explicar la història i el propòsit dels espais, de manera que les persones puguin tenir una experiència integral de la visita.
 • Característiques de l’espai

  Zoo de Barcelona

  El Zoo de Barcelona està en plena transformació. Els nous espais s’integren en forma de biomes on conviuen les diferents espècies. Els nous espais com la Sabana del Sahel en recreen l’habitat natural. Les intervencions innovadores en aquests espais que siguin d’èxit es convertiran en referents per a l’adequació progressiva de la resta d’espais, i així mateix seran un model exemplar per altres zoos del món.

  El Centre d’Interpretació del Sahel es focalitza, sobretot, en la passera de la instal·lació Sabana-Sahel, repartida en 26 punts informatius o de sensibilització. Hi ha elements propis de senyalització, altres de “decoratius” i al mateix temps informatius, i altres d’interactius, més complexes i específics. La senyalització conté informació diferent de la resta de senyals del zoo, que inclou curiositats en els cartells de les espècies tipus del zoo, sinó d’altres curiositats dels animals, els hàbitats i les poblacions locals, amb l’objectiu de sensibilitzar els visitants vers aquesta bioregió, la riquesa en biodiversitat, així com les amenaces presents.*

  Com que aquests espais estan en fase de planificació i desenvolupament, hi ha l’oportunitat de plantejar intervencions innovadores per garantir la inclusió i l’accessibilitat universal des del seu disseny.

  Al Zoo de Barcelona s’han fet adequacions per garantir l’accés a la majoria dels espais per a persones amb mobilitat reduïda. Per a les persones amb diversitat sensorial (visual i auditiva) i cognitiva, s’han desenvolupat activitats puntuals, com per exemple:

  • La Fundació Aprenem ha treballat unes primeres propostes de visita inclusiva.
  • El contingut educatiu ha estat digitalitzat i properament se’n presentarà una primera versió.

  Cal considerar que hi ha una àrea de millora de la senyalització existent i la seva adaptació a necessitats especifiques de les persones, així com de la informació que es dona a l’usuari, que ja que es interactiva podria evolucionar explicant els canvis que es produeixen en la mateixa instal·lació.

  *Consultar el vídeo per veure’n les principals línies d’actuació